Hvorfor er Huma et annerledes HR-system?

Huma er et annerledes HR-system fordi det er enklere å bruke og enklere å like. 

Vi hører hele tiden at HR-systemer skal være en støtte for HR, i Huma ønsker vi å plassere teknologien der menneskene er: i midten! 

Huma er også annerledes fordi vi har enklere priser og enklere prosesser. Enten du vil ha et fullverdig HR-system helt gratis eller du ønsker alle ekstrafunksjoner - valget er ditt! 

 

HR
HR-system

Enkelt å bruke. Enkelt å like.

Huma for HR

Huma for ledere

Huma for ansatte

Woman working from a laptop

Vi vil at du skal bruke tiden din riktig. Huma handler om å løse dine oppgaver på en effektiv, sikker og smart måte - men også gi deg mulighet til å jobbe proaktivt med kultur, informasjonsflyt og strategisk HR.

Huma er ikke laget bare for deg. Fordi verdien du skal få ut av et HR-system avhenger av at alle rundt deg også bruker det!

Man smiling

Huma er enklere å komme i gang med og enklere å bruke. Det trengs ingen store forprosjekter og vi selger ikke konsulenttimer.

Huma sørger for at du digitaliserer på en moderne måte som gir sikker behandling av alt av persondata rundt alle dine ansatte. Huma er annerledes fordi det faktisk blir brukt og da er det mye enklere å hente ut reelle kostnadsbesparelser enten det er lavere turnover, færre mellomledere eller mindre tid brukt på administrasjon. 

Like viktig er det at Huma gir ledere en ny og riktig plattform for å nå ut til sine ansatte enten du er en daglig leder som vil dele tanker om visjon eller strategi, eller du er en avdelingsleder med et eller flere team.

Group of people working

Huma er enklere og mer relevant for deg som ansatt.

Dette er glidelåsen mellom deg og jobben din hvor du enkelt har tilgang og kontroll på informasjonen om deg og du enkelt kan holde deg oppdatert på hva som foregår i bedriften. 

Woman working from a laptop

Huma for HR

Vi vil at du skal bruke tiden din riktig. Huma handler om å løse dine oppgaver på en effektiv, sikker og smart måte - men også gi deg mulighet til å jobbe proaktivt med kultur, informasjonsflyt og strategisk HR.

Huma er ikke laget bare for deg. Fordi verdien du skal få ut av et HR-system avhenger av at alle rundt deg også bruker det!

Woman working from a laptop
Man smiling

Huma for ledere

Huma er enklere å komme i gang med og enklere å bruke. Det trengs ingen store forprosjekter og vi selger ikke konsulenttimer.

Huma sørger for at du digitaliserer på en moderne måte som gir sikker behandling av alt av persondata rundt alle dine ansatte. Huma er annerledes fordi det faktisk blir brukt og da er det mye enklere å hente ut reelle kostnadsbesparelser enten det er lavere turnover, færre mellomledere eller mindre tid brukt på administrasjon. 

Like viktig er det at Huma gir ledere en ny og riktig plattform for å nå ut til sine ansatte enten du er en daglig leder som vil dele tanker om visjon eller strategi, eller du er en avdelingsleder med et eller flere team.

Man smiling
Group of people working

Huma for ansatte

Huma er enklere og mer relevant for deg som ansatt.

Dette er glidelåsen mellom deg og jobben din hvor du enkelt har tilgang og kontroll på informasjonen om deg og du enkelt kan holde deg oppdatert på hva som foregår i bedriften. 

Group of people working

Huma har bidratt til at både administrasjonen og de ansatte har fått bedre oversikt over persondata samt enklere og sikrere delingsflyt. Huma utvikler en HR-system basert på virksomhetens faktiske behov.

 

Lingu_grey