Et moderne HR-system tilpasset det nordiske markedet

Huma handler om å gi små og mellomstore bedrifter tid til å fokusere på menneskene, og ikke på papirarbeidet. 

hb-featured image_NO
hb-featured image_NO

Hvorfor Huma?

Ingen andre gjør helt det vi gjør. Huma tilbyr en kombinasjon av moderne teknologi og nordisk HR-kompetanse. Vi så et behov for å tilpasse HR etter det norske arbeidsmarkedet - derfor har vi designet  HR-systemet som holder orden på lover og regler, forenkler administrasjon av ansatte og automatiserer tunge prosesser. Kort fortalt, du får alt du trenger innen HR, kultur bygging og utvikling av mennesker!

2 Ingen oppstarts kostnader, og i gang på 6 minuter
1 Alle våre integrasjoner er inkludert
3 Ingen bindingstid, så du styrer behovet ditt
4 Nordens beste HR app, 4.8 på App Store
HR kjernen

Kjernen av HR er enkel personaladministrasjon

Personaladministrasjon som gir umiddelbar verdi til både ansatt og leder. Et sett med funksjoner som samler og forenkler selve bindeleddet mellom en person og en arbeidsplass. Ting som sømløs håndtering av dokumenter gjør administrasjon trygt og enkelt for alle. Det gir umiddelbar verdi for både ansatt og leder.

Personaldata

Persondata

Alt av informasjon om alle folka dine lett tilgjengelig. Enkelt, fleksibelt og sikkert på ett sted. Avdelinger, team eller kontorer på ulike steder speiles i strukturen.

absence

Fravær

Sykedager, permisjoner, ferie og fri. Det har aldri vært så enkelt å ha full oversikt over sitt eget fravær, men også å ha kontroll over bedriftens fravær. Få et helhetlig bilde, med alle detaljene som trengs.
 
Dokumenter_illustration

Dokumenter

Enten det gjelder arbeidskontrakter, rutiner, avtaler og taushetserklæringer. Dette er sensitive dokumenter som alle må kunne stole på at er korrekt håndert. Styr selv enklet hvem som har tilgang til hva, og alt er både trygt lagret og lett tilgjengelig.
 
tasks

Oppgaver

Få ting gjort! Lag lister én gang og utfør oppgavene når det trengs. Dette gjør større prosesser som for eks innfasing av nyansatte til forutsigbare.
 
equipment

Utstyr

Verktøy, datamaskiner, firma biler og nøkkelkort. Vit hvor du har alt utstyret i bedriften din, sånn at det er enkelt å finne frem til det når det trengs.

Les mer om Utstyr  

contracts_2

Arbeidsavtaler

Vi har snakket med advokatene i Schjødt sånn at du slipper å tenke på det. Få arbeidsavtaler som alltid er klare. Og best av alt, de er digitale og skreddersybare arbeidskontrakter lagret på ett sted!

Les mer om Arbeidsavtaler 

Kultur uten mas

Kultur er så mye mer enn fine ord

Drivkraften som overskygger nesten alt på en arbeidsplass. Kultur er bedriftens DNA. Det handler om å bygge noe som er større enn enkeltindividene. En god start for nyansatte, en solid lagfølelse underveis og god struktur på avslutningen av et arbeidsforhold, det er fundamentet i en god ansattopplevelse. God kultur kan gjøre at dere tåler alt.

News_Illustration

Nyheter

Nå er det enklere å bli god på kommunikasjon! Unngå å drukne i all støyen. Sørg for at folka dine får beskjed om de viktige tingene. Opprett og send ut nyheter internt.

 
Onboarding_illustration

Onboarding

Det handler om å å få til en sømløs start for både den nyansatte og for bedriften. Verdien er helt konkret og magisk. Ekspertene sier at den nyansattes produktivitet øker med så mye som 70%, og at retention (å beholde ansatte) kan øke med opptil 82%. Da er det verdt å ta onboarding på alvor.

 
GDPR

GDPR

Huma er laget etter at GDPR trådte i kraft. Alt vi gjør er i tråd med gjeldene regler for personvern. Trygg lagring, europeiske datasenter, og en solid bekymring mindre på dine skuldre.

Les mer om GDPR

Mobil_illustration

Mobil app

For å bli enklere å bruke og enklere å like må HR-systemet ditt være der du er, enten du vil bruke PC, tablet eller mobiltelefonen. Derfor gjør vi det slik at du skal få gjort det du skal, uansett hvor du er med den beste HR appen i byen. 
 
emploeeonboarding

Offboarding

Enten det er en solid ansatt som går av med pensjon eller en brå og uventet oppsigelse så sørg for å lage en god avslutning. Det hjelper både bedriften og den ansatte videre. Å jobbe strukturert med dette over tid kan dessuten gi bedriften viktig innsikt som er helt uvurderlig.
 
Handbooks

Digitale håndbøker

En digital håndbok slik det burde være! Nå er det enkelt å lage, enkelt å bruke, og enkelt å vedlikeholde håndboken din! Aldri skrevet en håndbok? Ingen problem, vi har gjort det for deg.
 
Utvikling og vekst

Utvikling av bedrifter og mennesker

Få det beste ut av folka dine, slik at bedriften blir den beste versjonen av seg selv. Gi deg selv et solid grunnlag å ta avgjørelser på med ekte data. Og ha fingeren på pulsen i organisasjonen med automatiserte medarbeiderundersøkelser. Folk står ikke stille, det kan ikke bedriften heller.

qualifications

Kompetanse og Gap analyse

Kvalifikasjoner og kompetanse trenger å holdes i live. Her får du se hele bildet av hva som bor inne i hodene til folka dine.
 
follow-up

Medarbeidersamtale

Samtalene skal jo gi bedriften din masse verdi og kan fungere som en ledestjerne som tar dere til målet deres. Vår oppgave er å gjøre det litt enklere før, under og etter medarbeidersamtalen

 
Support-3

Trivselsundersøkelser

Det sies av ENPS (Employee Net Promoter Score) er det nærmeste man kommer sannheten, og det kan være brutalt. Så sørg for å få gjevn (automatisert) måling av hvordan dine ansatte egentlig har det og om hva de syns om deg og bedriften.
 
Insights 2

Innsikter

Ha all statistikk om bedriften din lett tilgjengelig og oppdatert helt automatisk. Det har aldri vært enklere å sjekke blant annet kjønns- og aldersfordeling, gjennomsnittsalder og prosentandel av de forskjellige stillingstypene deres.
 
whitleblower

Varslinger

Lovverk og rutiner for varsling av kritikkverdige forhold kan være komplisert og er stadig i endring. Med Huma kan du enkelt og sikkert få på plass de rutinene og prosessene dere trenger.

 Les mer om Varslinger

deviation

Avvik

Med avviksmodulen får du enkelere kontroll på lovkravene rundt HMS. Og det beste: du får alt på ett sted! 

Les mer om Avvik

salary

Lønnsstyring

Lønnsrevisjoner bør være mer enn bare tall. Det bør være en vei mot motivasjon, retning og suksess. Vi gjør det enklere og mer transparent å håndtere lønnsjusteringer - fordi man tuller med lønna til folk! Fordi det handler om mer enn penger; det handler om mennesker og suksess.

Les mer om Lønnsrevisjon

Sømløse integrasjoner

Koble sammen verktøyene som betyr noe for bedriften din med enkel (og kostnadsfri) integrasjon til blant annet Visma Payroll, Tripletex, Slack, Google, Microsoft og mange mange fler!

Group 926 (2)-png

Enklere priser. Enklere prosesser.