Last ned guide

Fem vanlige feil i arbeidsavtaler

Cover_Fem vanlige feil i arbeidsavtaler

 

Ansettelsesavtaler skal behandles med respekt. Dokumentet er et grunnleggende og bindende dokument på en arbeidsplass, og det er derfor viktig å ha kontroll på dette. Vi tok en prat med Schjødts arbeidsrettsadvokater i Norge om temaet og hva de ser er de vanligste utfordringene når ansettelsesavtaler skal inngås.

Ifølge Schjødt er dette fem vanlige feil i arbeidsavtaler

1. Fraskrivelse av styringsrett: sørg for å ha fleksibilitet.
2. Det er viktig å vurdere og sikre et lovlig grunnlag for midlertidig ansettelse
3. Vær bevisst på “særlig uavhengig” stilling
4. Manglende avtale om prøvetid
5. Det kan avtales trekk i lønn og feriepenger

Registrer e-postadressen din i skjemaet over og les mer. Schjødt tar deg gjennom det viktigste du må vite!

Om Huma

I Huma jobber vi med å gjøre arbeidsdagen enklere for alle som jobber med mennesker! Vi lager digitale verktøy som gjør det lett å ta seg av alt av personaladministrasjon. Men arbeidslivet oss mennesker imellom handler ikke bare om enkel dokumenthåndtering og digitale verktøy. Derfor har vi fått hjelp av ekspertene i HR-huset for å hjelpe deg med noen tips til håndteringen av vanskelige situasjoner.
Cover (1)