Last ned gratis

Hva er en intervjuguide?

Intervju hero

En intervjuguide gjør intervjuprosessen mer strukturert, oversiktlig og rettferdig. Guiden hjelper deg med å stille de riktige og relevante spørsmålene for at du som arbeidsgiver skal kunne gjøre en best mulig vurdering, og til slutt ende opp med den mest egnede kandidaten. Vi har skrevet en guide for deg!

 

Fyll inn skjema og last ned vår interjuguide mal⚒️📃

Hva er en intervjuguide?


En intervjuguide gjør intervjuprosessen mer strukturert, oversiktlig og rettferdig. Guiden hjelper deg med å stille de riktige og relevante spørsmålene for at du som arbeidsgiver skal kunne gjøre en best mulig vurdering, og til slutt ende opp med den mest egnede kandidaten.

Den gjør det enklere for deg som ordstyrer å føre intervjuet dit du vil, og få svar på det du lurer på. Intervjuguiden er et godt verktøy som tydeliggjør hvilke spørsmål du skal stille i riktig rekkefølge, og hvordan du skal stille dem. På denne måten får du vite akkurat det du trenger om kandidatene, og et inntrykk av dem alle på samme grunnlag.

 

Hva skal en intervjuguide inneholde?

  1. Innledning: Sørg for en god start ved å innledningsvis fortelle om deg selv og bedriften. Her skal du og kandidaten bli bedre kjent med hverandre, hvor kandidaten også skal fortelle om seg selv. Det er viktig å skape en komfortabel stemning, slik at det blir en flytende og naturlig samtale.

  2. Bakgrunnsspørsmål: Spørsmål om kandidatens tekniske og relevante ferdigheter. Her stiller du spørsmål som forteller deg om kandidatens bakgrunn matcher oppgavene som stillingen innebærer. 

  3. Utfyllende informasjon: Still spørsmål som får frem konkrete eksempler på viktige egenskaper i stillingen. Det er her du finner ut om kandidaten resonnerer godt, eller om vedkommende bare kommer med generelle svar. 

  4. Bedriftens verdier: Her skal du kunne få vite om personens atferd og personlige egenskaper reflekterer bedriftens verdier. Dette punktet sier en del om hvem kandidaten er, og kan i mange tilfeller være den siste puslespillbiten du trenger for å sette et bilde på din potensielle ansatt.

  5. Avslutning: Hvordan du skal avslutte jobbintervjuet, der du vanligvis gir kandidaten mulighet til å stille avsluttende spørsmål og informerer kandidaten om hvordan prosessen videre vil bli. Her er det også vanlig å snakke om lønn og oppstart, og ikke minst referanser.

  6. Arbeidsskjema for rangering: Et skjema som gjør det enklere for deg og de involverte intervjuerne å sette en sluttscore for hver kandidat. På denne måten får dere en samlet forståelse av hvilken kandidat - og på hvilken måte - vedkommende oppfyller kriteriene.

 

Mal til intervjuguide

Det er mye å tenke på både før, under og etter en intervjuprosess - alt fra forberedelser og  spørsmål, til observasjon og kartlegging. I forkant av intervjuet er det vanlig å forberede ulike scenarioer som man har klart til kandidaten, i tillegg til å definere ønskede egenskaper og kvalifikasjoner til stillingen. Under selve intervjuet, er det naturligvis ikke bare spørsmålene du må tenke på - du må også observere kandidaten og å lese mellom linjene. 

For å få en så gunstig og effektiv intervjuprosess som mulig, velger veldig mange å bruke en intervjuguide mal for å holde prosessen ryddig og oversiktlig. En intervjuguide mal kan gjøre alt dette enklere for deg, og inneholder strukturerte punkt som tar deg gjennom alt steg for steg. I tillegg finner du beskrivelser, konkrete eksempler og andre vesentlige detaljer du kanskje ellers ikke ville tenkt på. 

Intervjuguide malen kan du bruke igjen og igjen, og det fine med malen er at du selv kan gjøre små justeringer der du tilpasser den de ulike stillingene som utlyses. Last ned malen vår gratis!