Ladda ner gratis

Vad är en intervjuguide?

Intervju hero

En intervjuguide gör intervjuprocessen mer strukturerad, tydlig och rättvis. Guiden hjälper dig att ställa rätt och relevanta frågor så att du som arbetsgivare kan göra en så bra bedömning som möjligt och för att slutligen välja den lämpligaste kandidaten. Vi har skrivit en guide till dig!

 

Fyll i formuläret och ladda ner vår intervjuguide⚒️📃

Vad är en intervjuguide?


En intervjuguide gör intervjuprocessen mer strukturerad, tydlig och rättvis. Guiden hjälper dig att ställa rätt och relevanta frågor så att du som arbetsgivare kan göra en så bra bedömning som möjligt och för att slutligen välja den lämpligaste kandidaten.

Det gör det enklare för dig som moderator att föra intervjun dit du vill att den ska gå och få svar på dina frågor. Intervjuguiden är ett bra verktyg som tydliggör vilka frågor du ska ställa i rätt ordning, och hur du ska ställa dem. På så sätt får du veta exakt vad du behöver om kandidaterna och får ett intryck av dem alla på samma basis.

 

Vad ska en intervjuguide innehålla?

  1. Introduktion: Se till att du får en bra start genom att först berätta om dig själv och företaget. Det är här som du och kandidaten lär känna varandra bättre och där kandidaten även ska berätta om sig själv. Det är viktigt att skapa en bekväm atmosfär, så att det blir ett flytande och naturligt samtal.

  2. Bakgrundsfrågor: Frågor om kandidatens tekniska och relevanta kompetens. Här ställer du frågor som berättar om kandidatens bakgrund stämmer med de arbetsuppgifter som tjänsten innebär. 

  3. Ytterligare information: Ställ frågor som tar fram konkreta exempel på viktiga egenskaper i tjänsten. Det är här du får reda på om kandidaten resonerar väl, eller om de bara ger generella svar. 

  4. Företagets värderingar: Här ska du kunna ta reda på om personens beteende och personliga egenskaper speglar företagets värderingar. Denna punkt säger mycket om vem kandidaten är, och kan i många fall vara den sista pusselbiten du behöver för att sätta en bild på din potentiella medarbetare.

  5. Avslutning: Hur man avslutar anställningsintervjun, vanligtvis genom att ge kandidaten möjlighet att ställa avslutande frågor och informera kandidaten om hur processen kommer att fortsätta. Här är det också vanligt att prata om lön och nystart och inte minst referenser.

  6. Arbetsblad för rankning: Ett formulär som gör det lättare för dig och de inblandade intervjuarna att sätta ett slutresultat för varje kandidat. På så sätt får man en samlad förståelse för vilken kandidat – och på vilket sätt – personen i fråga uppfyller kriterierna.

 

Mall för intervjuguide

Det är mycket att tänka på både före, under och efter en intervjuprocess – allt från förberedelser och frågor, till observation och kartläggning. Inför intervjun är det vanligt att utarbeta olika scenarier som utarbetats för kandidaten, förutom att definiera önskade egenskaper och kvalifikationer för tjänsten. Under själva intervjun är det naturligtvis inte bara frågorna man ska tänka på – man måste också observera kandidaten och läsa mellan raderna. 

För att göra intervjuprocessen så gynnsam och effektiv som möjligt väljer många att använda en mall för intervjuguiden för att hålla processen tydlig och kortfattad. En mall för intervjuguide kan göra allt detta enklare för dig och innehåller strukturerade punkter som tar dig igenom allt steg för steg. Du hittar också beskrivningar, konkreta exempel och andra viktiga detaljer som du kanske inte hade tänkt på annars. 

Mallen för intervjuguiden kan användas om och om igen, och det fina med mallen är att du själv kan göra små justeringar för att anpassa den till de olika tjänster som utlyses. Ladda ner vår mall gratis!