Last ned gratis

Lederhåndbok

Ad_Lederhåndbok_A_16_9

En lederhåndbok er et verktøy for å sikre trygg og effektiv ledelse i bedriften. Lederhåndboken gir en oversiktlig og strukturert pekepinn på hvordan du som leder bør opptre, og legger til rette for at alt blir gjort på en sikker, rutinert og ansvarlig måte

Fyll inn skjema og last ned lederhåndboken🤝📃

Lederhåndbok

 

En lederhåndbok er et verktøy for å sikre trygg og effektiv ledelse i bedriften. Lederhåndboken gir en oversiktlig og strukturert pekepinn på hvordan du som leder bør opptre, og legger til rette for at alt blir gjort på en sikker, rutinert og ansvarlig måte. Ikke minst bidrar den til en felles lederkultur og samkjørte retningslinjer, som er viktig både for større og mindre bedrifter. En lederhåndbok er til for å hjelpe deg med ditt lederskap, og for å gi deg nyttige tips når vanskelige situasjoner oppstår på arbeidsplassen.

Hvem er lederhåndboken ment for?

Lederhåndboken er ment for alle slags ledere - enten du er toppleder, mellomleder eller gründer - vil den veilede deg i utøvelsen av din lederrolle. Den gir deg nyttige tips om alt fra daglige rutiner og kommunikasjon med dine medarbeidere, til hvordan du håndterer ulike problemstillinger og utfordrende situasjoner.
 

En god støtte for ledere

Det krever mye å være en leder i dagens samfunn. Ikke bare skal man beherske lovverk og ulike bestemmelser, men man skal også ha kompetanse og ferdigheter om blant annet strategi, marked og kommunikasjon. 


En lederhåndbok rydder ikke bare hverdagen din, den bidrar til læring og utvikling. Faktisk bidrar tydelige retningslinjer og regler i en bedrift til en mer effektiv og helhetlig håndtering av lederrollen.

 

CTA_Håndbøker
 

Her er noe av det vi går gjennom i håndboken:

Leder for første gang

 • Forventningsavklaring av rollen som leder    

Personalledelse 

 • Forventningsavklaring av teamet

 • Personaloppfølging

 • Lønnssamtalen

 • Taushetsplikt

 • Rekruttering

 • Medbestemmelse

 • Arbeidsmiljøloven

 • Konfliktforebygging

 • Hvordan håndtere teammedlemmer som leverer under forventning

 • Prestasjonsvurderinger


HR-rollen

 • Forventinger til HR-rollen

 • Strategiske prioriteringer

 • Strategisk kompetanseutvikling 

 • Forstå organisasjonen

 • Gjør prosesser mer lønnsomme

Last ned håndbok ved å fylle ut skjemaet i toppen av denne siden. Da vil du ha tilgang til håndboken når som helst, og kan bruke den i de ulike situasjonene som oppstår