Last ned gratis

Fiks ferdig personalhåndbok mal

LP_Personalhåndbok_mal_huma_NO

Vi har skrevet en oppdatert personalhåndbok som du kan gi videre til dine ansatte. Den forklarer hvilke rettigheter arbeidstaker har, og arbeidsgiver kan forklare hvilke regler som gjelder.

 

* Denne malen er i Adobe PDF format og er ferdig fylt med innhold som du kan enkelt tilpasse  for din bedrift 

Hva er en personalhåndbok?

En personalhåndbok er et oppslagsverk for regler, rutiner og kultur. Det er en slags felles enighet om “slik har vi det hos oss”. Noe av innholdet er sentrert rundt lovverk og arbeidsrett. Noe av innholdet er interne regler. Målet med en personalhåndbok er at alle blir rettferdig behandlet og at bedriften får kommunisert hvordan ting fungerer. 

Denne personalhåndboken er ikke komplett. Den er et utgangspunkt og en mal basert på utdrag fra tekster fra arbeidstilsynet og lovdata. Se slutten av PDFen for lenker til lovdata og arbeidstilsynet. Det er altså meningen at den enkelte bedrift tilpasser denne personalhåndboken til sine egne regler og rutiner.

 

Hvorfor bør du ha en personalhåndbok?

En personalhåndbok skal fungere som et hjelpemiddel for å avklare forventninger knyttet til regler, rutiner, plikter og rettigheter i arbeidsforholdet fra både arbeidsgivers og arbeidstakers perspektiv. Den skal fungere som et forebyggende middel mot potensielle konflikter som kan oppstå mellom ledelsen og arbeidsgivere, men også mellom ansatte.   

 

CTA_Håndbøker

 

Hva bør en personalhåndbok inneholde?

En personalhåndbok bør inneholde forventninger, regler og rutiner rundt:

 • Bedriftskultur, verdier, og visjoner 
 • Ressurser knyttet til håndtering av ansatte og juridiske rettigheter og plikter til de ansatte 
 • Forventningsavklaring - Både forventninger av arbeidsgiveren, men også hva ansatte kan forvente av ledere og selskapet som helhet 
 • Selskapets rutiner, regler rundt ferie, fravær, lønn og andre elementer knyttet til arbeidsforholdet 

 

Personalhåndbok-malen er delt inn i disse fire kapitlene: 

 • Arbeidsforholdet
 • Fravær
 • Lønn, Utlegg og Goder 
 • Reglement og plikter

Under hvert kapittel går vi inn på viktige elementer og regler knyttet til kapittelets tema og personalledelse. Last ned malen gratis, eller les viderer for en smakebit på noe av innholdet i personalhåndbok-malen! 

 

Personaladministrasjon

Fravær

En virksomhet har plikt til å sørge for at ferien blir avviklet i løpet av ferieåret, og at ansatte har plikt til å avvikle ferien. Men det finnes også andre type gyldige fravær som har sine krav, plikter og betingelser. Under har vi lister opp ulike typer fravær du som arbeidsgiver bør ta stilling til: 

 • Helligdager og arbeid på spesielle dager 
 • Velferdpermisjoner 
 • Redusert arbeidstid 
 • Egen sykdom 
 • Sykdom hos barn/barnepasser 
 • Langtidssykefravær 
 • Nytt barn (graviditet, fødsel, adopsjon, amming etc) 
 • Militærtjeneste
 • Utdanning 
 • Offentlige verv

Syns du fravær er vanskelig å holde styr på?
I vårt system har vi en egen fraværsmodul. Fraværsmodulen gir full oversikt ved å la de ansatte registrere selv, mens lederne godkjenner. Les mer om hvordan du enkelt kan spare store kostnader og komme i gang med korrekt fraværsregistrering i linken under. 

Fravær har vært komplisert, helt til nå. 

 

Persondata

Det er viktig å holde orden på persondata til de ansatte. Du stiller med informasjonen og vi setter det i system. Les mer og kom i gang med enkel håndtering av persondata i linken under. 

Alt av personaldata om alle dine ansatte. Enkelt, fleksibelt og sikkert.

 

Personaldokumenter

Samle alt av personaldokumenter på et og samme sted. Slik får du kontroll og orden over dokumenter som ikke skal komme på aveie. Les mer og få orden i sysakene ved å klikke på linken under.

Dokumenter  

 

Oppgavestruktur

Uansett om du jobber alene, i et lite eller et stort team, trenger du kontroll og oversikt over oppgavene som skal gjøres. Samle oppgavene og få ting gjort fra et sted med en oversiktlig og enkel oppgavestruktur. Les mer om vår modul for oppgaver i linken under. 

Oppgaver  

 

Lønn og feriepenger 

Rutiner og prosesser knyttet til lønnsutbetalinger er viktig å informere arbeidstakere om, slik at ansatte kan være forberedt og planlegge basert på det som er avtalt. Personalhåndbok-malen bør inneholde regler knyttet til lønnsfastsettelse og regulering, forskudd på lønn, feriepenger og relevant informasjon. 

 

Utlegg og goder

Det hender at ansatte må legge ut for utstyr eller kostnader knyttet til jobbreiser eller andre utlegg. I tillegg til at det er vanlig at arbeidsgiver tilbyr ulike goder til ansatte. Dette må arbeidsgiver ha system på, slik at det skal være en sømmløs prosess for begge partner. I personalhåndbok-malen tar vi for oss punktene under: 

 • Lønnsfastsettelse og regulering 
 • Reise og utlegg (diett, overnattin, bilgodtgjørelse, utlegg etc) 
 • Utstyr, internett, mail og andre abonomment 
 • Lunsj og overtidsmat 
 • Gaver 
 • Forsikring og pensjon (innskuddspensjon, reiseforsikring, basis helseforsikring og behandlingsavtale)

 

Utstyrshåndering

Få kontroll over hvem som har hvilket utstyr til enhver tid i bedriften. Vi hjelper deg med dette også. Med en utstyrs module blir det en lek å holde styr på utstyret! Les mer om dette i linken under. 

Bedriftsutstyr Huma | En lek å holde styr på utstyret 

 

Styrk kulturen

Onboarding

Visste du at 69% av arbeidstakere sier at sannsynligheten for å fortsette i en jobb er mye større om de opplever god onboarding? Ved å bruke et onboardingverktøy kan du strukturere hele prosessen med enkle digitale maler som er enkle å bruke og styre. Les mer om dette i linken under. 

Onboarding Modul Huma | Verdien ligger i en sømløs start 

 

Offboarding

En god offboarding er vel så viktig som onboarding! Vi hjelper deg med en enkel utførelse av alle praktiske oppgaver, sjekklister, tips og sosiale aktiviteter som har med offboarding å gjøre.
Les mer om offboarding her. 

 

Nyheter

Godt system og flyt på deling av kommunikasjon, informasjon og nyheter er helt essensielt i en bedrift. Vi gjør det så enkelt som mulig å dele nyheter internt! Les mer om dette i linken under. 

Nyheter | Huma 

 

Arbeidsreglement og plikter

Arbeidsreglement tar for seg en rekke reglementer og plikter innad i virksomheter. Den skal bevare både arbeidsgiver og arbeidstakers interesser. Eksempelvis “Arbeidstaker plikter, i ansettelsestiden og etter arbeidsforholdets opphør, å bevare streng og absolutt taushet overfor tredjeparter med hensyn til enhver konfidensiell informasjon som arbeidstaker under sitt ansettelsesforhold, direkte eller indirekte, måtte bli kjent med.” 

 

GDPR

Ta personvern og GDPR på alvor. Vi hjelper deg ikke bare med å håndtere, automatisere og digitalisere HR- og administrasjonsprosessene dine, vi passer også på at dine personlige og selskapets data er trygt lagret i tråd med retningslinjene i GDPR. Les mer om dette i linken under. 

Personvern og GDPR for HR 

 

Utvikle bedriften

Medarbeidersamtale

Oppfølging av ansatte er viktig for trivsel og utvikling av den ansatte, men også for bedriftens utvikling. Vi hjelper deg med å gjøre det litt enklere før, under og etter medarbeidersamtalen. Les mer om dette i linken under. 
Medarbeidersamtale Modul Huma | Maler for enklere oppfølging av ansatte  

 

Kompetanse

Få kontroll over kompetansen på huset! Vi hjelper deg med å legge inn sertifikater og annen kompetanse (både formell og uformell) på hver enkelt ansatte med vårt HR-system. Les mer om dette i linken under. 

Kompetanse | Huma 

 

Innsikter

Vi hjelper deg å ha all statistikk om bedriften din lett tilgjengelig. Les mer om vår modul for innsikt i linken under.  

Innsikter | Huma 

 

eNPS 

Medarbeiderundersøkelser bidrar til forbedring og utvikling i selskapet. Ta pulsen på hvor fornøyde de ansatte i selskapet er! Les mer om hva eNPS er, og hvorfor det er viktig i linken under. 

En enklere og bedre medarbeider­undersøkelse?

 

Aktuelle lenker til lovverk

I tillegg inneholder malen en samling med lenker til aktuelle lovverk som underbygger innholdet. For eksempel lovdata om Arbeidsmiljøloven, eller Arbeidstilsynet om helse, miljø og sikkerhet. 

Utover dette er det en samling med temaer og relevante oppslagsverk. For eksempel arbeidstilsynets temasider rundt graviditet og arbeidsmiljø, eller inneklima og luftkvalitet på arbeidsplassen.

Alt dette er samlet hovedsakelig for at det skal være enklest mulig for deg å lage en personalhåndbok som stemmer godt overens med gjeldende lovverk, og at den i tillegg passer med den enkelte bedriftens kultur. 

 

Helt til slutt

En personalhåndbok er ofte et oppslagsverk som letes frem ved behov. Det er ikke nødvendigvis noe de ansatte bruker lørdagskveldene sine på å lese, men snarere noe man refererer til i en annen sammenheng. Derfor er det lurt å tenke gjennom hvordan man distribuerer denne personalhåndboken.

Det er fort gjort at den blir ferdigstilt og glemt i en skuff dersom man ikke gjør den tilgjengelig for de ansatte. Med Huma vil alle de ansatte ha tilgang til relevante dokumenter om sitt eget arbeidsforhold til en hver tid. Dette er en enkel og kraftfull måte å distribuere denne typen innhold på. Alltid tilgjengelig og oppdatert. 

Registrer e-postadressen din i skjemaet over og les mer før du distribuerer håndboken til dine ansatte. Dersom det er noe vi kan hjelpe deg med eller svare på, ikke nøl med å ta kontakt med en av oss direkte!

Fyll inn skjema over og last ned personalhåndboken din ☝️