Last ned gratis

Mal for stillingsbeskrivelse

Screenshot 2022-09-08 at 19.37.30

En stillingsbeskrivelse er en beskrivelse av hvilke oppgaver og ansvarsområder som hører til en stilling. I denne malen får du en oppskrift på stillingsbeskrivelse + hvordan du skriver en selgende stillingsannonse!

Fyll inn skjema og last ned vår mal for stillingsbeskrivelse ⚒️📃

Hva er en stillingsbeskrivelse? 

En stillingsbeskrivelse er en beskrivelse av en stilling, og inkluderer som regel arbeidssted, tittel, oppgaver og ansvarsområder. Du kan se på det som en instruks på hva stillingen innebærer. I en stillingsbeskrivelse er det også vanlig å stille krav til søkeren, som utdanning, sertifikater, erfaring, kompetanse og personlige egenskaper. Stillingsbeskrivelser blir brukt når en arbeidsgiver utlyser en stilling, men også for ansattes karriereutvikling og prestasjonsvurdering. 

Arbeidsmiljøloven stiller generelle krav til arbeidsforhold og arbeidsavtaler, og arbeidstilsynet sier at alle arbeidstakere skal alltid ha en skriftlig arbeidskontrakt. Hva denne arbeidskontrakten skal inneholde har vi samlet i en mal som du kan lese her: Last ned vår mal for arbeidsavtale her.  

Når det gjelder stillingsbeskrivelse, så er det ikke blitt spesifisert direkte krav om å gi alle ansatte en egen stillingsbeskrivelse. Likevel er det en god praksis, og en del av et godt arbeidsmiljø å gi ansatte klare beskrivelser av sine arbeidsoppgaver og ansvarsområder.

 

Hvorfor er stillingsbeskrivelser viktig? 

En stillingsbeskrivelse er viktig fordi den hjelper til med å klargjøre forventninger mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. En stillingsbeskrivelse kan både være nyttig om du skal ansette en ny kandidat, men også for de ansatte som allerede jobber i selskapet. Derfor er denne beskrivelsen spesielt nyttig i forbindelse med rekruttering, prestasjonsvurdering, og karriereutvikling.

 

Hva skal en stillingsbeskrivelse inneholde? 

En god stillingsbeskrivelse bør inneholde informasjon om arbeidsgiver, som sted, organisasjonsnummer og nærmeste leder. I tillegg til informasjon som beskriver stillingen, som tittel, oppgaver og ansvarsområder. Samt dato og underskrift fra begge parter.