Miten HR:stä voi olla hyötyä yritykselle:

Tietosuoja ja GDPR

Illustration_LP

Työnantajalla tulee olla perustiedot työntekijöistä.

Niitä tarvitaan, jotta työnantaja pystyy suorittamaan tehtävänsä ja käsittelemään työsopimuksia, maksamaan palkat jne.

Esimerkkejä tällaisista tiedoista ovat nimi, henkilötunnus, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, lähin omainen sekä asemapaikka yrityksessä.

Näitä henkilötietoja on tärkeää säilyttää turvallisesti ja siten, että ne ovat vain niitä tarvitsevien saatavilla.

Työnantajan on myös pystyttävä vastaamaan kysymykseen siitä, mitä tietoja säilytetään, miksi, miten kauan, miten pitkään tietoja tarvitaan ja kenellä on pääsy niihin.

Henkilötietoja ei siis voida kerätä mahdollista tulevaa tarvetta varten. Henkilötietojen käsittelylle tulee olla tietty tarkoitus, jotta siihen on oikeudellinen peruste.

Mistä syistä henkilötietoja käsitellään?

Työnantajalla tulee olla oikeudellinen peruste käsittelyyn, jotta se on laillista. Perusteita voivat olla esimerkiksi:

  • Käsittely on välttämätöntä (työsopimuksen) tai oikeudellisen velvoitteen täyttämiseksi.

  • Käsittely on välttämätöntä työnantajan oikeutettujen etujen suojaamiseksi, ja nämä oikeutetut edut menevät työntekijän etujen edelle.
Haluatko lisätietoja voimassa olevista käsittelyä koskevista säännöistä? Siirry  tietosuojaviranomaisen sivustolle tästä

Haluatko nähdä, miten helposti voit ottaa ohjat käsiisi?

Lue lisää siitä, miten Huma voi auttaa yritystäsi kehittämään toimintaansa tietosuojan ja GDPR:n saralla!
GDPR HR