Hur kan HR hjälpa företaget med

Integritet och GDPR

Illustration_LP

Som arbetsgivare måste vi ha grundläggande uppgifter och information om våra anställda.

Denna information är nödvändig för att arbetsgivaren ska kunna utföra sina uppgifter och hantera anställningsavtal, lön etc.

Exempel på sådan information är namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, närmast anhörig och information om var i företaget du arbetar.

Det är viktigt att dessa personuppgifter lagras på ett säkert sätt och inte är tillgänglig för någon annan än de få som behöver informationen.

Som arbetsgivare bör vi också ställa oss frågan om vilken information vi lagrar, varför vi lagrar den, hur den lagras, hur länge vi behöver informationen och vem som har tillgång.

Vi kan därför inte samla in personuppgifter för att vi eventuellt behöver den. Det måste finnas ett specifikt ändamål för att du med rättslig grund skall få hantera personuppgifter.

Vilka skäl finns då för att hantera personuppgifter?

Som arbetsgivare måste du ha en rättslig grund för att behandlingen ska vara laglig. Relevanta skäl kan t.ex. vara:

  • Att hanteringen är nödvändig för att ett (anställningsavtal) eller en rättslig skyldighet uppfylls.

  • Att hanteringen är nödvändig för att skydda arbetsgivarens legitima intressen och att dessa har företräde framför arbetstagarens.

Vill du läsa mer om aktuella hanteringsregler? Klicka här för att komma till Integrationsskyddsmyndigheten

Vill du se hur enkelt det är att få full kontroll?

Läs mer om hur du enkelt kan bli bättre på integritet och GDPR med Huma!
GDPR HR