Yksinkertaisempi työntekijöiden seuranta

Malleja työntekijäkeskusteluihin – ja hoidettavanasi on yksi asia vähemmän

hero_fi-1

Vaikka työntekijäkeskustelut eivät ole lakisääteisiä, niitä tulisi järjestää joka yrityksessä. Joidenkin mielestä niistä on vaivaa, mutta silloin kannattaa muuttaa ajattelutapaa. Nämä keskustelut voivat tuottaa arvoa yritykselle ja auttaa etenemään kohti tavoitteita. Human tehtävä on helpottaa prosessia ennen työntekijäkeskusteluja sekä niiden aikana ja jälkeen.

”Mahtavaa, että tällainen järjestelmä on olemassa. Arvostan todella paljon sitä, että kuuntelette asiakkaitanne. Iso plussa Humalle.”

– Human asiakas

Kaikki tarvitsemanne mallit

Human tarkoitus on helpottaa työpäiviäsi. Saat käyttöösi mallit, joiden avulla kokoukset ja työntekijäkeskustelut hoituvat huomattavasti vaivattomammin. Malleja on saatavilla muun muassa vuosittaisiin/neljännesvuosittaisiin työntekijäkeskusteluihin, (pitkien) sairauslomien seurantatapaamisiin, epämuodollisiin kahdenkeskisiin haastatteluihin, 30-, 60- ja 90 päivän perehdytyshaastatteluihin ja hallituksen kokouksiin. Luo yrityksellenne tai sen osastoille mukautettuja malleja.


Olemme laatineet malleja, joiden avulla saat entistä enemmän irti työntekijäkeskusteluista, ja voit ladata ne täältä.

Templates_Growth_fi_4

Lähetä kutsu muutamalla klikkauksella ja lisää se kalenteriin

Kun lähetät kutsuja keskusteluihin, voit helposti lisätä ne kalenteriin. Näin sovitut tapaamiset eivät unohdu. Näin helposti prosessi sujuu: klikkaa ja lähetä kutsu → katso kalenteria → keskustelutapaaminen.

Kokeile nyt itse

no_add to calendar

Anna työntekijöiden auttaa asialistan laatimisessa

Työntekijäkeskusteluista saa eniten irti, jos myös työntekijät saavat vaikuttaa keskustelunaiheisiin. Ennen tapaamista sekä sinä että työntekijä täytätte oman mallin, jossa arvioitte toistenne panosta ja voitte lisätä näkemyksiä kehittymiskohteista. Näin jatko sujuu helpommin.

fi_collaborate_agenda

Pöytäkirja lennossa

Kirjoita keskustelun pöytäkirja keskustelun aikana. Silloin mikään ei jää epäselväksi ja käytettävissä on selkeä suunnitelma suoritettavista toimenpiteistä, kehityskohteista tai päätökseen saatavista asioista. Tallenna pöytäkirja henkilöstökansioon, jotta se pysyy tallessa ja vain asianosaisilla on pääsy siihen.

fi_referat i farta

Automatisoidut prosessit helpottavat työskentelyä

Monet prosesseistamme sujuvat kuin itsestään ja ohjaavat työskentelemään sen mukaan, mistä on sovittu – myös tapaamisen jälkeen. Automatisoitujen, yksinkertaisten ja mukautettavien mallien ja tehtävien ansiosta voit helposti seurata, että kaikki tulee tehdyksi. Näin koko prosessi sujuu vaivattomammin.

fi_automatiserte prosesser

Työntekijäkeskustelut – huomioi nämä seikat

Työntekijäkeskustelut ovat tärkeä työkalu, jota käytämme tavoitteiden saavuttamiseen ja hyvän työpaikkakulttuurin varmistamiseen. Huomioi tietyt seikat, jotta saat niistä irti mahdollisimman paljon. Käydään läpi muutama seikka, joita ei pidä unohtaa.

Lue lisää

Työntekijäkeskustelut: 3 mallia koko vuodeksi

Kahdenkeskisiin keskusteluihin työntekijän kanssa on tärkeää panostaa, jotta niistä olisi mahdollisimman paljon hyötyä. Tässä oppaassa on vinkkejä ja neuvoja sekä kolme mallia, joiden avulla voit viedä työntekijäkeskustelut seuraavalle tasolle.

Lataa malli

Luo henkilöstöopas

Olemme laatineet päivitetyn henkilöstöoppaan, jonka voit jakaa työntekijöillesi. Siinä selostetaan työntekijän oikeudet, ja työnantaja voi tarkemmin kertoa noudatettavista säännöistä.

Lue lisää

Yksinkertaisemmat hinnat. Yksinkertaisemmat prosessit.