EFKT reduserte onboardingtiden fra ett år til én måned!

Når gjengen i EFKT får oppdraget som strategisk vekstpartner, er ikke det et ansvar de tar lett på. De går inn med hud og hår for å hjelpe selskaper med vekst og forbedre lønnsomheten. På lik linje med idrettsutøvere på toppnivå, må både ledelsen og medarbeidere være «fit for fight!».

Huma partner EFKT bistår på strategiutvikling og implementering, M&A og kompetanseutvikling, samt utvikling av definerte vekststrategier gjennom konkrete og målbare tiltak. - Noen ganger må vi faktisk også gi livsstilstilsråd. God helse er avgjørende for prestasjonene deres, sier Mansour Rashidi, daglig leder og partner i EFKT.

Å optimalisere for vekst i et selskap berører mange områder, men EFKT er tydelig på at HR og det å jobbe med folka er alfa og omega. Dårlig HR = dårlig prestasjon. HR skal ikke bare gå rundt og mase på de ansatte, de må ha spillerom for å drive strategiske prosesser som bidrar til at alle jobber med felles mål og vekstambisjoner. Og effekten av disse prosessene skal måles i kroner og øre, mener de. Slik som de har gjort med sin Humakunde Holmris Form/Funk.

Den ledende møbel- og designvirksomheten leverer løsninger som bringer mennesker sammen og legger til rette for økt produktivitet. Da sier det seg selv at menneskene som jobber der må føle seg ivaretatt, utfordret og tatt på alvor. Men da EFKT ble bedt om å bistå med en vekststrategi i 2022, avdekket de raskt at folka i Holmris bare fikk realisert en brøkdel av potensialet.

 

Mangel på gode prosesser ble dyrt

Siden Holmris verken hadde en dedikert HR-ressurs eller gode prosesser for å drive med HR, var ett av områdene det skortet på oppfølging av ansatte, spesielt i forhold til medarbeider- og utviklingssamtaler. Dessuten slet både ledere og ansatte med å holde styr på oppdaterte kontrakter og HR-relaterte dokumenter. Onboarding av nyansatte tok lang tid. For eksempel, å få selgere fullt operative og inntektsgenererende tok i gjennomsnitt ett år. Klart det ble dyrt for selskapet!

 

Medarbeiderutvikling i forsetet

EFKT brettet opp ermene og brukte Huma til å henge de HR-relaterte prosessene på. Tre uker etter implementering med Huma gikk det sport i å oppnå 100% ansattprofil. Alle ville ha egne bilder og fun facts, i tillegg til riktig personaldata! På det strategiske HR-arbeidet har implementering av rutiner for onboarding med konkrete oppgaver og målsetninger resultert i at Holmris har redusert onboardingtiden fra et helt år til én måned! 

I vårt omstillingsarbeid ønsker vi at de ansatte vokser i takt med vekstreisen. Medarbeiderutvikling blir derfor satt i forsetet, der utviklingssamtaler med konkrete oppfølgingspunkter for innsats og kompetanseheving danner grunnlaget for samtaler rundt lønn. Da snakker vi økt lønnsomhet! Nå har dessuten ledere sikret tilgang til oppdaterte arbeidsavtaler og HR relaterte dokumenter, i et system som er helt GDPR sikkert. Så nå sover de også godt om natta, vel vitende om at også det er på stell.

Medarbeidertilfredshet har blitt et skikkelig hot topic hos Holmris, og EFKT har gjennom hele prosessen brukt eNPS-målinger for å følge med på utviklingen. Da de startet arbeidet med Holmris, målte de minus 6 på eNPS, som betyr at de ansatte rett og slett var misfornøyde. Etter et drøyt halvt år med målrettede forbedringer, er de oppe på 56! Det er veldig bra! (Red anm: per 26. mai 2023 økte eNPS scoren til 75 etter kontinuerlig arbeid med personalutvikling.)

 

"Det er en glede å jobbe med Huma!"

 

Vi i EFKT stiller høye krav til våre samarbeidspartnere. Vi legger hodene våre på blokka og det innebærer at de vi samarbeider med også skal kunne forstå hvilke ambisjoner vi har satt for prosjektet og nivået vi ønsker å løfte kundene våre til, sier daglig leder og partner i EFKT, Mansour Rashidi.

Han forteller: - Ved å benytte HUMA forenkles en rekke prosesser, funksjonalitetene er veldig intuitive og allerede der skapes det positiv effekt for kundene våre. Teamet i Huma speiler vårt engasjement for å begeistre kundene. Vi er samkjørte i alle deler av vår prosess og er rett og slett en match made in heaven!

Den ledende møbel- og designvirksomheten leverer løsninger som bringer mennesker sammen og legger til rette for økt produktivitet. De brenner for å utfordre seg selv til å hensynta klimamessige, sosiale og etiske forhold, noe som også vektlegges når du velger samarbeidspartnere. De engasjerte EFKT som vekstpartner i mai 2022 og Huma som HR-system i 2022.

Om Huma

Huma er HR-systemet som er lett å bruke og lett å like, der integrasjoner til de vanlige lønnssystemene kun er et par tastetrykk unna. Brukervennlig og lokalt tilpasset det norske markedet, med verktøy for kontrakter, lagring av dokumenter i henhold til GDPR, onboarding, håndbøker, ansattutvikling, møter og innsikt som knagger for HR-arbeidet i små- og mellomstore bedrifter. 

Les mer om Huma partnerprogram her.

Om EFKT

EFKT er et strategi- og rådgivningsmiljø som bidrar til utvikling av organisasjon og verdikjede med konseptet “vekst gjennom målbar effekt!”. Rådgiverne deres har hands-on erfaring fra store norske og internasjonale virksomheter med mange års erfaring fra komplekse endrings- og utviklingsprosjekter. EFKT har vært Humapartner siden 2022.

Relaterte innlegg