Maksuton Huma-malli

Onko joku työntekijöistäsi lopettamassa? Silloin työtodistuksesta voi olla apua.

LP_COVER_atest-FI

Kun työntekijä lopettaa työssään, hänellä on oikeus saada työtodistus esimieheltään. Työtodistus on melko vapaamuotoinen. Siinä on kuitenkin noudatettava tiettyjä lakisääteisiä vaatimuksia ja osattava välttää tietyt sudenkuopat.

Tämä työtodistusmalli kattaa seuraavat seikat:

 
 Työtodistus: mikä on työtodistus ja mitä hyötyä siitä on?

 Vaatimukset: mitä työtodistuksen tulee sisältää ja mitä tulee välttää

Esimerkki: hyvä, huono ja lainvastainen työtodistus

Mikä on työtodistus?

Kun työntekijä lopettaa työssään, olipa syy mikä tahansa, hänellä on oikeus saada työtodistus. Tämä pätee, kun irtisanoutuminen on laillinen. Todistuksen ei tarvitse olla pitkä eikä sen laatiminen ole monimutkaista. On kuitenkin muutamia asioita, jotka tulee osata välttää.

sluttattest_1

Mihin työtodistusta tarvitaan, ja mitä sen tulee sisältää?

Kun laadit työtodistuksen, sinun on tiedettävä, mitä sen tulee sisältää. Työympäristölain mukaan työtodistuksesta tulee käydä ilmi työntekijän nimi ja syntymäaika, lyhyt kuvaus työtehtävien sisällöstä sekä työsuhteen kesto (alkamis- ja päättymispäivä). Nämä vaatimukset tulee täyttää, jotta todistus olisi lainmukainen.

Työtodistuksen ensisijainen tarkoitus on vahvistaa, että työsuhde on ollut olemassa. Työnantaja tai lähin esimies laatii ja allekirjoittaa työtodistuksen. Halutessasi voit antaa todistuksessa työntekijän kannalta myönteisiä lisätietoja. Se ei ole pakollista, mutta jos haluat auttaa työntekijää uuden työn löytämisessä, siitä voi olla apua.

Voiko kuka tahansa saada työtodistukseen?

Kyllä, mutta vain lopettaessaan työssä. Oikeus työtodistukseen edellyttää myös sitä, että työntekijä työskentelee koko irtisanomisajan, ellei aikaisemmin lopettamisesta ole sovittu. Myös irtisanotuilla työntekijöillä on oikeus työtodistukseen. Työnantaja saa kuitenkin tällöin mainita irtisanomisen syytä kertomatta, että työntekijä on irtisanottu.

Mitä eroa työtodistuksella ja suosituksella on?

Sekä työtodistus että suositukset voivat toimia todisteena työsuhteesta ja auttaa työntekijää löytämään uuden työpaikan. Suurimpana erona on, että työtodistus on asiakirja ja suosittelija on henkilö.

Perehdytäänpä asiaan hieman tarkemmin. Suosittelija on usein entinen työnantaja, lähin esimies tai mahdollinen mentori. Tavallisesti riittää, että suosittelija antaa nimensä ja yhteystietonsa (puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite).

Suosittelijalla on myös enemmän valinnanvaraa sen suhteen, mitä hän kertoo työntekijästä. Suosittelija voi esimerkiksi antaa negatiivisen arvion, mitä ei saa tehdä työtodistuksessa. Jos sinut mainitaan suosittelijana, voit melko vapaasti ilmaista subjektiivisen näkemyksesi työntekijästä.

Yhteenveto työtodistuksesta

  • Työtodistus on lyhyt asiakirja, joka toimii todistuksena työsuhteesta. Sen tulee sisältää muun muassa lyhyt kuvaus työntekijän tehtävistä.

  • Työtodistuksessa ei tarvitse antaa tarkempia tietoja, mutta niiden antamatta jättäminen saattaa antaa vaikutelman huonosta todistuksesta. Tarkempia tietoja saa antaa vain jos ne ovat myönteisiä.

  • Työtodistuksessa ei saa antaa kielteisiä tietoja, ja jos teet niin, yritys voi pahimmassa tapauksessa olla korvausvastuussa.

  • Kaikki työntekijät voivat saada työtodistuksen lopettaessaan työssä. Tämä kuitenkin pätee vain jos työntekijä työskentelee koko irtisanomisajan, ellei muuta ole sovittu.

  • Suosituksilla on sama tarkoitus kuin työtodistuksella, mutta ne annetaan yleensä sähköpostitse tai puhelimitse. Suosittelijalla on myös oikeus kertoa täydellinen ja täysin subjektiivinen näkemyksensä työntekijästä.

 

Aiheeseen liittyvät julkaisut

#1 2024: Uutta Huma-järjestelmässä!

👷‍♂️ Yksinkertaistettu poikkeamien hallinta jokaiselle! Tiesitkö, että lähes 60% kaikista...