Gratis Huma Mal

Skal noen av folka dine slutte? Da kan en attest være hjelpsom

LP_COVER_atest

Når en arbeidstaker slutter i en jobb kan hen kreve en attest fra deg som leder. Det er ganske åpent hvordan du vil utforme attesten, men det er noen lovpålagte krav du må følge og noen fallgruver du må holde utkikk for.

Denne attest malen tar for seg:

 
 Attest: hva er en attest og hvorfor er det kjekt?

 Kravene: hva som skal med og hva må du holde deg unna

 Eksempler: en god, en dårlig og en ulovlig sluttattest

Hva er egentlig en attest? 

Når dine ansatte, av forskjellige årsaker, slutter i jobben sin så kan de kreve at du skriver en attest. Det gjelder om de gjennomfører en lovlig oppsigelse. Attesten skal ikke være lang eller vanskelig å skrive, men det er noen ting du må passe på når du skriver en. 

sluttattest_1

Hvorfor attest og hva skal være med i den?

Om du skal skal skrive en attest må du være klar over hva som skal være med i den. Ifølge arbeidsmiljøloven må en attest inneholde arbeidstakers navn og fødselsdato, en kort stillingsbeskrivelse og hvor lenge arbeidsforholdet har var (start- og sluttdato). Kravene må være oppfylt for at attesten er lovlig. 

Det viktigste formålet en attest har er å være en bekreftelse på at arbeidsforholdet har funnet sted. Den må skrives og underskrives av arbeidsgiver eller nærmeste leder. Du kan velge å gi tilleggsinformasjon i form av ros i attesten. Du er ikke pålagt å gjøre det, men om du ønsker at de ansatte skal få en enklere jobbjakt så kan det være lurt. 

Kan hvem som helst få en attest?

Ja, det kan de, men bare om de skal slutte i jobben sin. Men for at de skal ha krav på det må de jobbe ut hele oppsigelsestiden med mindre du og arbeidstaker har blitt enige om at hen slutter tidligere. Ansatte som er avskjediget har også krav på attesten, men da kan arbeidsgiver opplyse om at arbeidstakeren er avskjediget uten å si noe om grunnen til det. 

Hva er forskjellen på en attest og referanse?

Attest og referanse er begge noe som kan fungere som bevis på arbeidsforhold, og kan hjelpe arbeidstaker inn i ny jobb. Den største forskjellen er at en attest er et dokument, mens en referanse er en person. 

Det er vel en litt mangelfull forklaring. En referanse er gjerne en tidligere arbeidsgiver, nærmeste leder eller en mentor om en har hatt en sånn. Det holder som regel å oppføre navn og kontaktinformasjon (nummer og/eller e-postadresse).

En referanse har også mange flere muligheter til hva hen vil dele om arbeidstakeren, til og med negativ omtale. Og negativ omtale er jo ikke lov i en attest. Om du blir oppført referanse står du nesten helt fritt til å dele din subjektive mening om arbeidstakeren.

En oppsummering av attest

  • En attest er et kort dokument som fungerer som bevis på et arbeidsforhold og skal inneholde blant annet en beskrivelse av hva arbeidstakerens jobb har bestått av. 

  • Du må ikke gi tilleggsinformasjon i attesten, men det kan være forskjellen på en god og dårlig attest. Tilleggsinformasjon er kun lovlig om det er positiv omtale.

  • Negativ omtale er ikke lov å skrive i attesten. Om du gjør det kan du i verste fall bli stilt økonomisk ansvarlig. 

  • Enhver arbeidstaker kan få en attest når de slutter i jobben. Det er riktig nok kun gjeldende om de jobber ut hele oppsigelsestiden, med mindre annet er avtalt. 

  • Referanser dekker samme formål som en attest, men er ofte bare en mailtråd eller en telefonsamtale. Referanser har også lov til å gi sin fulle og hele subjektive mening om arbeidstakeren. 

 

Relaterte innlegg

#5 2024 Smartere dokumenter og maler

Driver du en bedrift i Norge? Er du oppdatert på de nye reglene angående arbeidskontrakter som trer...