HRL Entreprenører bygger for fremtiden, Huma sørger for alt som handler om folka

HRL Entreprenører bygger for fremtiden, sier de. Det betyr at de tenker langsiktig, både når de bygger, når de ansetter og når de tar vare på kollegaene sine. De har et stort fokus på å skape trygge arbeidsplasser og gode rutiner. Med prosjektgrupper spredt over et stort geografisk område, trengte HR-Sjef Lise Quivey Flatebø, et system for å sikre solide strukturer for alt som handler om folka. Det fant hun i Huma.

Hva er det HRL driver med?

HRL Entreprenør AS er en lokalt eid entreprenørbedrift med hovedkontor i nye moderne lokaler på Klosterøya i Skien. Vi omsetter årlig for 350-500 MNOK i vårt markedsområde Grenland. Midt-Telemark og Søndre Vestfold. Vi er om lag 80 medarbeidere fordelt på 30 funksjonærer og 50 håndverkere. Vi bygger for private og offentlige kunder med hovedvekt på nybygg innenfor segmentene bolig-, næring- og formålsbygg.

Fortell litt om kulturen deres! Hvordan er det å jobbe i HRL?

Kulturen vår henger sammen med våre verdier: Helstøpte, resultatorienterte, lagspillere.

Vi gjør ting skikkelig. Hos oss kan kollegaer, kunder og samarbeidspartnere stole på at vi alltid ivaretar helse, miljø og sikkerhet, gjør gode risikoanalyser. Vi tar ansvar. Og resultatet teller. Hos oss bygger vi bygg som varer, gjennom et urokkelig fokus på kompetanse og kvalitet og jobber for å skape landemerker som gjør oss og de rundt oss stolte. Og det klarer vi kun om vi gjør det sammen. Vi gjør hverandre gode og sammen bygger og utvikler vi fremtidens bygg. Vi har  et godt samhold, som skapes gjennom et inkluderende og åpent miljø med fokus på gode opplevelser og godt humør.

 

Bruk Huma gratis | Kom i gang på 6 minutter, ikke 6 måneder

Hvordan er det for en nyansatt å starte hos dere?

Som nyansatt blir du raskt satt i gang med dine oppgaver, men det er også mange ting som skal gjøres når du begynner. Som ny hos oss er det mye å sette seg inn i. Vi har en prosjektorganisasjon som nyansatte raskt må få oversikt over. Derfor er vi avhengig av et godt system som sørger for at den ansatte får alt den trenger til rett tid. Spesielt vil personalhåndboken være et nyttig hjelpemiddel for nye ansatte.

Det samme gjelder lærlingene våre, de får alle sammen en dedikert fadder som de forholder seg til. Vi har også en lærlingeansvarlig som de kan ta kontakt med og som følger dem opp. Det er viktig for oss at de kommer inn i gode rutiner fra starten av, og at de føler seg inkludert og som en del av laget.

 

Hvorfor ville dere ha et HR system?

Vi har en liten administrasjon som er prosjektorganisert. Det betyr at vi har alle våre medarbeidere på ulike lokasjoner og det er sjelden alle møtes. For å sikre god struktur og oppfølging av ledere og medarbeidere trengte vi et HR-system som kunne sørge for god oppfølging.

Et HR system sørger også for at vi større grad gjør det samme hver gang og det ikke er tilfeldig hvem som gjør hva. Tidligere var det manuell oppfølging og mye som foregikk over epost. Det føltes ut som et oppfølgingssystem som fort kan glippe som var svært sårbart for personlige feil og forglemmelser. Med Huma får vi solide rutiner som enkelt kan følges av alle, uavhengig av lokasjon. Det gjør det også lettere for ledelsen å følge opp alle mellomledere og tilby dem en struktur for prosessene.

Lise_F__HRL

"Det som har overrasket oss mest er hvor lett de ansatte klarer å ta det i bruk, uten behov for opplæring eller instruksjoner!"

 

Hva var det som gjorde at dere landet på Huma?

Vi fikk god oppfølging i starten og god service, det får vi fortsatt. Vi opplevde Huma som et intuitivt system som ville gjøre det enkelt for hver medarbeider å ta ansvar for sin egen arbeidshverdag gjennom å finne informasjon gjennom nyhetssaker.

Særlig viktig var det også for oss at medarbeiderne har et eierforhold til informasjon om f.eks kompetanse og fravær, og har et forhold til det som ligger lagret om dem. Vi liker at det er muligheter og rom for å komme med innspill til hva som kan endres/bli bedre. I tillegg ser vi at huma er i konstant utvikling, og det liker vi. Det som har overrasket oss mest er hvor lett de ansatte klarer å ta det i bruk, uten behov for opplæring eller instruksjoner av særlig grad!Relaterte innlegg