Kundereise: Hvordan Holmris Form/Funk har frigjort tid til strategisk vekst og utvikling

Gisle Enger-Ullbråten, tidligere altmuligmann og nåværende daglig leder i Holmris Form/Funk, stod overfor den velkjente SMB-utfordringen: balanseringen mellom å håndtere alt, inkludert HR og regelverk, samtidig som man ønsker å drive virksomheten fremover. Vi tok en prat med Gisle om hvordan de har klart å minimere administrasjonsarbeid og funnet rom for strategisk vekst.

For et år siden satt det en gjeng i et selskap med ekstreme voksesmerter og lurte på hvordan det skulle gå når de etter en fusjon ble dobbelt så mange ansatte. De trengte hjelp. Rådgivere fra konsulentselskapet Efkt ble derfor engasjert. Målet var å få på plass en vekstplan og Huma ble brukt som HR-system for å henge prosessene på.

- Det er den klassiske SMB problematikken, der én skal gjøre alt, inkludert HR- og personal og samtidig holde kontroll på alt av lover og regler. Når man bruker mindre tid på admin, har man mer tid til å fokusere på strategi og utvikling.

 

Kontroll på compliance og fokus på kultur

- Bare det å få kontroll på lovverket løste masse “pains”, forteller Gisle. Compliance er viktig, men vanskelig. Arbeidskontrakter, for eksempel, må være tilpasset lokalt lovverk. Utrolig deilig at vi kan støtte oss på det lokale innholdet i Huma vel vitende at vi har fått med oss det nyeste av lovoppdateringer og at vi ikke gjør noe feil. Da sover vi godt om natten, og har én ting mindre å tenke på.

Når man bruker mindre tid på admin, så frigjør man mer tid til strategi og utvikling. - For oss har det vært viktig å bruke tid på å bygge kultur og bli enige om verdier og hvordan vi som selskap skal jobbe sammen. Vi jakter stadig på effektivitet, og har digitalisert måten vi kommuniserer på gjennom moderne systemer som Huma.

Mansour Rashidi, daglig leder i strategi- og rådgivningsmiljøet Efkt, beskriver kunden sin som et helt annet selskap enn hva de var for et år siden. - Når to selskaper slås sammen slik som i en fusjon, er det ikke gitt at kultur og arbeidsprosess automatisk integreres på en god måte. Men fordi Holmris Form/Funk tok et aktivt standpunkt ved å implementere gode prosesser, klarte de likevel å sikre effektivitet og videre vekst, forteller han.

Effektivisering og bedre oppfølging av folka

- Vi har fått en ny ledergruppe som bruker Huma med sine medarbeidere, fortsetter Gisle. Det er så mye enklere å ha alt i ett system, og at man kan følge opp de ansatte på alt fra fravær til kompetanseutvikling. Og nettopp kompetanse jobber vi mye med. For i jakten på effektivitet er ikke svaret alltid at man skal ansette. Kanskje har man riktig kompetanse internt? Vi bruker Huma til å kartlegge og utvikle kompetanse. Jeg kommer for eksempel rett fra onlinekurs i endringsledelse, og dette dokumenterer vi i Huma, slik at vi har kontroll på hvem som har gjennomgått hvilke kurs og hvem som kan hva. Da blir det lettere å søke opp, og heller lære opp folk i egne rekker fremfor å ansette nye.

Skal bli best i bransjen


- Sammen med Efkt har vi definert en strategi mot 2026, som vi har kalt Best in Class. Dette handler om å bli best i bransjen, gjennom kontinuerlig forbedring og de beste digitale systemene. Vi har valgt Huma for alt som har med menneskene våre å gjøre, og her har vi konkrete målinger som lar oss identifisere utfordringer og gjøre forbedringer. 

Et eksempel er pulsmålinger på de ansatte. Hvor fornøyde er de i jobben? Her bruker Holmris Form/Funk Humas innebygde målinger. De er stolte av resultatene etter systematisk arbeid med folka:

Oktober 2022: - 6
Mars 2023: + 56
Mai 2023: + 75
August 2023: + 81

Holmris Form/Funk har klare ambisjoner om videre vekst. Målet inn mot 2026 er å bli best i bransjen og vokse til over 300 millioner i omsetning, samtidig som de sikrer god lønnsomhet. - Dette skal vi klare gjennom kontinuerlig forbedring og finjustering av måten vi jobber på, forteller Gisle. Vi digitaliserer for økt effektivitet og skal ha de beste systemene. Her har vi allerede Huma på plass, og har satt opp integrasjon mot lønnssystemet som sikrer bedre dataflyt. Fremover skal vi over på nytt ERP system der Webhooks integrasjonen fra Huma skal koble sammen enda flere datakilder. Det handler om å spille seg selv og kollegaer gode, og det er mye lettere når alle vet hvor de finner informasjonen de trenger.

Les mer om medarbeidersamtale modulen

Om Holmris Form/Funk

Holmris Form/Funk er en ledende møbel- og designvirksomhet som leverer løsninger som bringer mennesker sammen og legger til rette for økt produktivitet. De brenner for å utfordre seg selv til å hensynta klimamessige, sosiale og etiske forhold, noe som også vektlegges når du velger samarbeidspartnere. De engasjerte EFKT som vekstpartner i mai 2022 og Huma som HR-system i 2022. 

Om Huma

Huma er det eneste HR-systemet som kombinerer moderne teknologi og nordisk HR-kompetanse. Lett å bruke og lett å like, med fiks ferdige integrasjoner, verktøy for kontrakter, lagring av dokumenter i henhold til GDPR, onboarding, håndbøker, ansattutvikling, møter og innsikt som knagger for HR-arbeidet i små- og mellomstore bedrifter. Gratis mobil app og 0,- i oppstart.

Prøv Huma gratis i dag!

Om EFKT

EFKT er et strategi- og rådgivningsmiljø som bidrar til utvikling av organisasjon og verdikjede med konseptet “vekst gjennom målbar effekt!”. Rådgiverne deres har hands-on erfaring fra store norske og internasjonale virksomheter med mange års erfaring fra komplekse endrings- og utviklingsprosjekter. EFKT har vært Humapartner siden 2022.

 

 

Relaterte innlegg