OptoScale får hverdagen til å gå opp med Huma

OptoScale har revolusjonert fiskeoppdrett med sin AI-baserte teknologi. For å effektivisere HR-prosessene, valgte de Huma HR. Resultatet? Enkel implementering, betydelig tidsbesparelser og redusert risiko for feil. Vi tok en prat med HR-ansvarlig, Kari Bangsund Nordahl om hvordan Huma har gjort admin-hverdagen litt lettere for OptoScale.

Undervannsteknologi møter toppmoderne HR-administrasjon

Quick facts_ Optoscale-1

OptoScale er et innovativt selskap som har utviklet et undervannskamera som, ved hjelp av kunstig intelligens (AI), gir oppdrettere nøyaktig informasjon om fiskens tilstand. Denne teknologien er essensiell for å overvåke fiskens vekt, helsestatus og lus, uten behov for manuell inspeksjon.


Så hva gjør et foroverlent teknologiselskap når de skal få orden på folka sine og de komplekse HR-prosessene? De setter i gang jakten på et HR-system.  For å håndtere komplekse HR-prosesser, valgte OptoScale å implementere Huma HR, og denne beslutningen har vist seg å være både tidsbesparende og effektiv.

Behovet for et HR-system var tydelig fra start

HR-ansvarlig hos OptoScale, Kari Bangsund Nordahl, har vært i rollen sin i 2 år og innså raskt behovet for et pålitelig HR-system som kunne bidra til å strukturere og effektivisere arbeidsdagen, og samtidig ivareta GDPR-krave. 

Selv om OptoScale ikke er blant de største selskapene, er de rike på kultur og mangfold. Med ansatte fra 10 ulike nasjonaliteter, og mange som er nye både i arbeidslivet og i Norge, er det ekstra viktig for dem å ha gode kanaler og flater for deling av relevant informasjon til alle. De har en flat struktur og felles mål, og jobber mye på tvers av teamene. Mangfold er en styrke som bidrar til bedre produkter, men dette krever god integrering og oppfølging av de ansatte. Så når OptoScale skulle implementere et HR-system for første gang visste Kari at hun var helt avhengig av å ha et system som fikk hverdan til å gå opp.

Bruk Huma gratis | Kom i gang på 6 minutter, ikke 6 måneder

"Jeg er helt avhengig av å ha et system som hjelper meg til å få hverdagen til å gå rundt og for å få til effektive prosesser"

Kari_ optoscale (1)

Valget falt på Huma HR

Etter en grundig vurdering av mange ulike systemer falt valget på Huma HR. Grunnen til dette var først og fremst det brukervennlige grensesnittet og løftet om enkel implementering. Da var det ekstra gøy når Huma ble raskt satt opp, og både ledere og ansatte tok det i bruk uten behov for omfattende opplæring. "Terskelen for å dele, og ta til seg informasjon er veldig lav, og vi ser i statistikken at Huma blir flittig brukt".

"Jeg ble lovet at det var superenkelt å implementere og bruke, og det var det virkelig," sier Kari. 

 

Store fordeler med Huma HR

  1. Enkel implementering og bruk
    Det Huma lovet, leverte de til det fulle. Systemet var enkelt å sette opp, og overgangen for både ledere og ansatte gikk smidig. Her sparte OptoScale mye tid, som kunne brukes på kjernevirksomheten.
  1. Alt på ett sted reduserte risiko for feil
    Med Huma har OptoScale redusert risikoen for manuelle feil betraktelig. Systemet gir en strukturert oversikt over alle HR-oppgaver og data, noe som gjør det lettere å håndtere daglige oppgaver og sikre at alt er i samsvar med gjeldende regler og lover.

"Vi gikk fra en kombinasjon av Excel, lagring på One Drive og samhandling på Teams. Vi trodde at den største verdien ville ligge i å ha all data samlet på ett sted, og det stemte."

 

  1. Nytten av personalhåndbok
    Én av de mest undervurderte funksjonene, ifølge Kari, er personalhåndboken. "Vi undervurderte hvor nyttig det ville være å ha en personalhåndbok. Dette har vi fått mye igjen for."  Med personalhåndboken tilgjengelig i Huma, har de ansatte alltid tilgang til viktig informasjon og retningslinjer, noe som har vært med på å skape en mer oversiktlig og effektiv arbeidsplass. 

Et annen oppside er at OctoScale klarer å holde systemet relevant for alle brukere. Med en personalhåndbok og nyheter-funksjonen, bruker alle Huma og det i seg selv skaper et forhold til Huma som de ikke hadde tenkt over. 

For OptoScale har implementeringen av Huma vært en kjempesuksess, både for ansatte og ledere. De har fått en enklere hverdag nå som de har satt personaladministrasjon i system og fått en bedre struktur. Enkel implementering, tidsbesparelser og verdien personalhåndboken gir er blant de viktigste fordelene som trekkes frem.

Les mer om Optoscale her: optoscale.no 

 

Hvem er Kari Nordahl

Kari er utdannet siviløkonom med spesialisering innen bærekraft. Og fordi det viste seg at hun hadde mer sans for folk enn økonomi, endte hun opp med å jobbe innen HR/organisasjon og bærekraft, i et selskap som leverer løsninger for et mer bærekraftig havbruk. Som hun sier, "det er en drømmejobb som er midt i blinken."

 

New call-to-action

Relaterte innlegg