Hvordan øke medarbeider­tilfredshet?

Hvis dine ansatte er de viktigste i din organisasjon, er det både lurt og lønnsomt å jobbe smart med gode medarbeiderundersøkelser. Men hvordan kan man som leder øke medarbeidertilfredsheten? I denne artikkelen kommer det fire tips!

Tanken er enkel: har du fornøyde ansatte vil de gjøre en bedre jobb og ikke minst ha det bra på jobb! Studier viser blant annet at fornøyde og engasjerte ansatte gir lavere uønsket turnover, lavere fravær og mer fornøyde kunder. Med andre ord: dette er viktig og lønnsomt! 

Tips 1: for å vite hva man skal gjøre for å få mer fornøyde ansatte må du vite hvor fornøyde de er i dag!

Så hva er en god medarbeiderundersøkelse? Først og fremst er det viktig å begynne med hva du ønsker å oppnå.  Det finnes mange typer medarbeiderundersøkelser og metoder, og hver bransje og hver bedrift kan ha ulike behov og ønsker. 

I første rekke kan det være lurt å skille mellom to hovedkategorier:

  1. Enkle undersøkelser eller pulsmålinger hvor man jevnlig kan måle måle tilfredshet på hele eller deler av organisasjonen.
  2. Undersøkelser som går i dybden, hvor man ønsker mer innsikt og forståelse av mangler og forbedringspotensiale - enten det gjelder for organisasjonen som helhet eller for den enkelte ansattes utvikling. 

Det er fordeler og ulemper med begge, og den ene trenger absolutt ikke å utelukke den andre. 

Gratis Guide | Jobb litt smartere med personaladministrasjon og spar masse tid  og penger

Tips 2: start med enkle medarbeiderundersøkelser!

Da kundeundersøkelsen NPS (net promoter score) ble introdusert i 2003, i et innlegg i Harvard Business Review av Frederick F. Reichheld, var essensen som forklarte metodikken noe sånt: vi har sett utallige komplekse undersøkelser på hvordan måle tilfredshet, men den absolutt største utfordringen er:

  1. å få folk til å faktisk svare og
  2. det er så vanskelig å holde på en og samme metodikk over tid og derfor vanskelig å trekke gode konklusjoner.

Dette er litt av bakgrunnen hvorfor enkle medarbeiderundersøkelser, som for eksempel eNPS, har blitt stadig mer populære. Joda, det er kanskje vanskelig å måle hvor fornøyde de ansatte er ved bare å stille et enkelt spørsmål. Den store gevinsten derimot: enkle undersøkelser gir mye større sannsynlighet for at de ansatte faktisk svarer og ikke minst, som leder kan man sammenligne resultater over tid fordi metoden ikke endrer seg. 

Derfor kan det være lurt å starte med det enkle, send jevnlig ut en enkel medarbeiderundersøkelse! Hva slags medarbeiderundersøkelse er eNPS og hvordan fungerer det? Les mer om det her.

 

Tips 3: enkel undersøkelse og god analyse skaper et godt grunnlag for tiltak og forbedringer. 

Uten å bruke masse tid og penger, kan enkle undersøkelser og gode analyser av disse gi deg og ledere et kraftig verktøy til å forbedre hvor fornøyde de ansatte er. Du har gjennomført et par pulsmålinger og resultatene har kommet inn, hva gjør du med dem? Det er tid for analyse!

Start med det enkle. Hva er resultatene innad i deres bedrift og hva tror vi forklarer dem? 

Du burde passe på å bruke et verktøy som lar deg kunne dele opp resultatene i de avdelingene eller lokasjonene du mener er naturlig for din bedrift. Er det tydelige forskjeller internt? Hvordan utvikler forskjellene seg? Kan du og lederne for avdelingene dele erfaringer og se etter best practice? 

Neste steg: hvor fornøyde er dine ansatte i forhold til andre bedrifter? 

For mer komplekse medarbeiderundersøkelser kan det enten bli veldig dyrt eller veldig komplekst å sammenligne resultater på tvers av ulike bedrifter. Men de fleste moderne pulsmålingsverktøy gir deg muligheten til å sammenligne resultatene med andre bedrifter som bruker samme tjeneste. Selv om det kan gi en god pekepinn hvor dere står, husk at det kan være mange underliggende forskjeller mellom din bedrift og andre. 

 

Tips 4: del suksesshistorier

Dersom du spør om feedback, er det så klart ikke feedbacken selv eller et måltall som er målet, det er jo å bruke dette til å gjøre endringer som gir bedre medarbeidertilfredshet.

Man kan sjeldent følge opp alt av forslag og feedback og hva dere skal ta tak i og hvordan er jo helt opp til deg og dine ledere. Men et smart triks som gir en selvforsterkende positiv effekt er å dele med hele organisasjonen hva funnene var og hva dere har valgt å følge opp. Dette vil vise alle at medarbeiderundersøkelsene faktisk funker! Dersom det motsatte blir standard og ingenting skjer, kan dere nok forvente at antallet ansatte som svarer sannsynligvis går ned over tid. 

Bedre internkommunikasjon? Les hvor enkelt det er å bruke moderne intranett

Relaterte innlegg