En enklere og bedre medarbeider­undersøkelse?

eNPS (employee net promoter score) blir stadig mer og mer populært som en enkel måte å ta pulsen på hvor fornøyde ansatte er på en arbeidsplass. Hva er eNPS? Hvordan funker det? Og hva er styrkene og svakhetene med eNPS? 

Hva er eNPS?

eNPS er en enkel måte å måle hvor sannsynlig det er at ansatte vil anbefale andre å jobbe i bedriften. Basert på et enkelt spørsmål (“På en skala fra 0-10, hvor sannsynlig er det at du anbefaler denne bedriften som et sted å jobbe?”), måler eNPS hvor stor andel av dine ansatte dere kan anse som promotører og ikke.  

Hvordan fungerer eNPS?

Undersøkelsen er anonym og du bør kunne selv bestemme når og hvor ofte den skal gjennomføres. Basert på hva den enkelte svarer på skalaen mellom 0-10 blir alle ansatte delt opp i tre grupper:

9-10: Promotørene dine! Dette er de ansatte som er mest fornøyd og happy, de vil uten tvil anbefale å jobbe i selskapet.

7-8: de nøytrale… Dette er de ansatte som nok er fornøyd, men kanskje ikke føler nok engasjement eller ønske om å anbefale arbeidsplassen til andre.

0-6: kritikerne. Dette er de ansatte som er minst fornøyd og som ikke vil anbefale selskapet til andre. 

For å beregne eNPS i din bedrift, bruk denne enkle formelen: eNPS = andel promotører - andel kritikere. Så hvis for eksempel du har 70% promotører, og 20% kritikere, så er din eNPS 50. Enkelt, ikke sant? 

Gratis Guide | Hvordan håndtere vanlige konflikter på jobben

 

Hva er en god eNPS?

Sånn i teorien kan man oppnå en eNPS fra 100 til -100. Flere mener at så lenge man har positiv eNPS, så er det en god score. Generelt kan man i mange tilfeller si at det den relative utviklingen i din bedrifts eNPS som betyr mest, er den på vei opp eller ned?  

Ifølge denne artikkelen er en eNPS over null helt fint. Videre kan dette brukes som et utgangspunkt for å vurdere nivået på dere eNPS

  • Over 50: utrolig bra!
  • 10-30: bra!
  • Dårligere enn -10? Ikke så bra. Tips til hvordan du kan jobbe med forbedringer? Les denne bloggen

 

Hva er de største fordelene med eNPS?

La oss starte med det absolutt viktigste: eNPS er enkelt! 

eNPS er enkelt å gjennomføre og enkelt å forstå. Dette gjør det også enklere å opprettholde en helt lik ansatte-undersøkelse over lang tid for bedriften din, uten at det er rom for å endre på den eller legge subjektivitet. Mange har opplevd at større og mer komplekse undersøkelser både er vanskelige å gjennomføre (færre ansatte svarer) og at siden de endrer seg over tid er det vanskeligere å trekke gode konklusjoner og iverksette riktige tiltak. 

 

Er det noen ulemper med eNPS?

eNPS er på ingen måte et komplett verktøy for feedback fra dine ansatte, mange mener også at den er mangelfull og at dersom du leter etter et verktøy for å måle engasjement må man gå grundigere til verks. Hovedkritikken mot eNPS starter med at selve metoden den bygger på (NPS) er svak. Kan man bare stille et spørsmål og få hele sannheten? Videre at spesielt i en kontekst av å spørre ansatte istedenfor kunder, er det mindre verdifullt for bedrifter å bare få “ett tall” uten forklaring på hvorfor eller hva som er enten bra eller kan forbedres. Noen mener også det er metodiske svakheter som for eksempel at noen kan tolke både spørsmål og svar ulikt, som igjen svekker funnene og analysen av tallene som kommer ut. 

 

Og til slutt: Fire tips og triks om du tenker på å starte med eNPS!

  1. Sørg for at absolutt alle i ledergruppen vet hva eNPS er og hva det ikke er før dere setter i gang! Trenger du å dele litt info? Kanskje de kan lese denne bloggen?

  2. Til tross for at litt av hemmeligheten for suksess er at undersøkelsen skal være anonym, pass på at du får en så god analyse av svarene som mulig. Analyse av eNPS på avdeling eller lokasjon er smart, og ikke minst kunne gi ledere svarene og dele erfaringer på tvers. Sett opp automatikk i at ledere får svarene på sin avdeling eller sitt team, og de kan se hvordan de gjør det i forhold til resten av organisasjonen. 

  3. Ikke bli en maser! Hvor ofte du bør sende ut eNPS avhenger av et par ulike ting og dere må selv tilpasse behovet for din organisasjon. Det er ingen fasit på hvor ofte du bør gjennomføre eNPS med minimum burde være halvårlig, men enten en gang i måneden eller en gang i kvartalet er en bra og jevn frekvens.

  4. For å imøtekomme noe av kritikken og svakhetene med eNPS, kan det være lurt å legge til et åpent tekstfelt sammen med svarene. Det burde være valgfritt for de ansatte å legge til noe, men det gir en mulighet for enda bedre innsikt utenfor “bare ett tall”. En av svakhetene til eNPS er den ikke forteller hva som egentlig ligger bak svarene, det kan man enkelt gjøre noe med ved å la ansatte legge til mer utfyllende svar.

New call-to-action

Relaterte innlegg