Ferie er viktig, kanskje livsviktig faktisk!

Ferie er viktig, det er viktig for arbeidstakerne og det er viktig for arbeidsgiverne. I Norden har vi veldig sterke tradisjoner for ferie og fri. Vi tenkte det kunne være interessant med et lite historisk perspektiv på hvordan feriekultur og rettigheter har utviklet seg i Norden. Vi starter helt tilbake på 1800-tallet faktisk! I tillegg ser vi litt på en finsk studie som avdekket at ferie faktisk kan være livsviktig for deg!

Ferie er viktig, det er viktig for arbeidstakerne og det er viktig for arbeidsgiverne. I Norden har vi veldig sterke tradisjoner for ferie og fri. Vi tenkte det kunne være interessant med et lite historisk perspektiv på hvordan feriekultur og rettigheter har utviklet seg i Norden. Vi starter helt tilbake på 1800-tallet faktisk! I tillegg ser vi litt på en finsk studie som avdekket at ferie faktisk kan være livsviktig for deg!

 

Litt historie

I de nordiske landene, inkludert Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island, har feriekulturen og ferierettighetene utviklet seg gjennom historien på lignende måter. Her er noen viktige trekk ved Nordens historie med ferie:

  1. Arbeiderbevegelsens rolle: I løpet av 1800- og 1900-tallet hadde arbeiderbevegelsen en betydelig innflytelse på utviklingen av feriekultur og ferierettigheter i de nordiske landene. Arbeiderbevegelsen kjempet for kortere arbeidstid, bedre arbeidsforhold og mer fritid for arbeidere.
  2. Loven om åtte timers arbeidsdag: På begynnelsen av 1900-tallet ble loven om åtte timers arbeidsdag innført i flere nordiske land. Dette førte til en reduksjon i arbeidstiden og ga arbeidere mer tid til fritid og rekreasjon.
  3. Kollektive ferieordninger: I flere nordiske land ble det på 1930-tallet innført kollektive ferieordninger, der arbeidstakere fikk betalt ferie og rettigheter til å ta ut ferie. Dette var et viktig skritt for å sikre at arbeidere hadde muligheten til å hvile og nyte fritiden sin.
  4. Sommerferiekultur: Sommerferien har en spesiell betydning i de nordiske landene. Tradisjonelt sett har mange arbeidere og familier tatt lengre ferier om sommeren, spesielt i juli og august. Dette har blitt en del av den nordiske feriekulturen, der folk ofte reiser på ferie, tilbringer tid i hytter eller utforsker naturen.
  5. Sterke fagforeninger: Fagforeningene i de nordiske landene har spilt en viktig rolle i å forhandle og sikre gode ferierettigheter for arbeidstakere. Gjennom kollektive forhandlinger og tariffavtaler har fagforeningene bidratt til å etablere og opprettholde ferieordninger.

I dag har de nordiske landene et omfattende lovverk og feriereguleringer som gir arbeidstakere rett til betalt ferie, vanligvis basert på antall arbeidsdager eller arbeidstid. Lovfestet ferie varierer noe mellom de forskjellige nordiske landene, men de har alle som mål å sikre at arbeidstakere har rett til å ta ut ferie og ha tid til hvile og fritid.

 

Hvorfor er ferie viktig? 

Det er viktig å ha ferie av flere grunner. For det første gir ferie oss muligheten til å hvile og gjenopprette energi. Etter en periode med arbeid eller studier trenger vi tid til å slappe av, redusere stressnivået og ta vare på vår fysiske og mentale helse. Ferien gir oss muligheten til å koble av, sove nok, og engasjere oss i aktiviteter som gir oss glede og avkobling.

I tillegg bidrar ferie til å opprettholde en sunn balanse mellom arbeid og fritid. Vi får tid til å utforske våre interesser, tilbringe tid med venner og familie, og dyrke våre personlige relasjoner. Det gir oss muligheten til å ta del i aktiviteter vi liker, utforske nye steder, og oppleve nye kulturer.

Ferie har også vist seg å være gunstig for produktiviteten. Når vi tar oss tid til å hvile og lade opp, kommer vi tilbake til arbeidet med fornyet energi og motivasjon. Vi blir ofte mer fokuserte, kreative og effektive etter en god ferieperiode. Ferien gir oss også muligheten til å reflektere over våre mål og prioriteringer, og kanskje legge en ny plan for fremtiden.

Samlet sett bidrar ferie til vår generelle velvære og livskvalitet. Den gir oss en velfortjent pause fra hverdagens kjas og mas, og gir oss muligheten til å skape minner og opplevelser som varer livet ut. Ferien gir oss også muligheten til å styrke våre personlige og sosiale bånd, og gir oss tid til å fokusere på oss selv og våre nære og kjære.

Fravær CTA_NO

Ferie kan faktisk være livsviktig 

En finsk studie fra Universitetet i Helsingfors som ble startet på 1970-tallet fulgte 1200 menn i 40 år. Alle som ble fulgt var predisponert for hjerte og karsykdommer. Studien konkluderte med et ganske overraskende funn: Stressmestring og ferie viste seg å være livsviktig! Faktisk så viste funnene at gruppen som hadde tatt tre uker eller mer ferie jevnlig hadde opptil 37% mindre dødsrisiko! Dette høres kanskje vanvittig ut, men å ta lang nok ferie, ofte nok, kan altså forlenge livet ditt…

Hvis du vil lese mer om hvordan ferie og fravær fungerer i Huma kan du gjøre det her: Ta det helt rolig nå, ferieplanlegging med Huma kommer til å gå som en drøm!

Kilde til forskningsprosjektet i Finland: Take a vacation! It could prolong your life.

Relaterte innlegg