Gå tilbake

ENPS

Hva er eNPS?
eNPS er en enkel måte å måle medarbeidertilfredshet ved å spørre hvor sannsynlig det er at ansatte vil anbefale andre å jobbe i bedriften. De fleste ser på eNPS som en enkel og stadig mer brukt metode for å ta pulsen på hvor fornøyde de ansatte er i organisasjonen.

Basert på et enkelt spørsmål (“På en skala fra 0-10, hvor sannsynlig er det at du anbefaler denne bedriften som et sted å jobbe?”), måler eNPS hvor stor andel av dine ansatte dere kan anse som promotører og ikke.

Hvordan fungerer eNPS?
Undersøkelsen er anonym og du bør kunne selv bestemme når og hvor ofte den skal gjennomføres. Basert på hva den enkelte svarer på skalaen mellom 0-10 blir alle ansatte delt opp i tre grupper:

9-10: dine promotørene! Dette er de ansatte som er mest fornøyd og happy, de vil uten tvil anbefale å jobbe i selskapet.

7-8: de nøytrale...Dette er de ansatte som nok er fornøyd, men kanskje ikke føler nok engasjement eller ønske om å anbefale arbeidsplassen til andre.

0-6: kritikerne. Dette er de ansatte som er minst fornøyd som ikke vil anbefale selskapet til andre.

For å beregne eNPS i din bedrift, bruk denne enkle formelen:

eNPS = andel promotører - andel kritikere

Så om 50% er promotører og 10% er kritikere, er din eNPS 40. 

Hva er de største fordelene med eNPS?
La oss starte med det absolutt viktigste: eNPS er enkelt!

eNPS er enkelt å gjennomføre og enkelt å forstå. Dette gjør det også enklere å opprettholde en helt lik ansatte-undersøkelse over lang tid for bedriften din, uten at det er rom for å endre på den eller legge subjektivitet.

Mange har opplevd at større og mer komplekse undersøkelser både er vanskelige å gjennomføre (færre ansatte svarer) og at siden de endrer seg over tid er det vanskeligere å trekke gode konklusjoner og iverksette riktige tiltak.

Er det noen ulemper med eNPS?

eNPS er på ingen måte et komplett verktøy for feedback fra dine ansatte og mange mener også den er mangelfull for dersom du leter etter er verktøy for å måle engasjement fordi man må grundigere til verks.

Hovedkritikken mot eNPS starter med at selve metoden den bygger på (NPS) er svak. Kan man bare stille et spørsmål og få hele sannheten?

Videre at spesielt i en kontekst av å spørre ansatte istedenfor kunder, er det mindre verdifullt for bedrifter å bare få “ett tall” uten forklaring på hvorfor eller hva som er enten bra eller kan forbedres.

 

Hva er en god eNPS?

Sånn i teorien kan man oppnå en eNPS fra 100 til -100. Flere mener at så lenge man har positiv eNPS, så er det en god score. Generelt kan man i mange tilfeller si at det den relative utviklingen i din bedrifts eNPS som betyr mest, er den på vei opp eller ned?  

Ifølge denne artikkelen er en eNPS over null helt fint. Videre kan dette brukes som et utgangspunkt for å vurdere nivået på dere eNPS

  • Over 50: utrolig bra!
  • 10-30: bra!
  • Dårligere enn -10? Ikke så bra

Book a demo jpg


Andre relevante ord i denne kategorien