Hvorfor er håndbøker nyttige for bedrifter?

Personalhåndbok, lederhåndbok og HMS-håndbok er tre viktige verktøy som norske bedrifter bør ha på plass. Disse håndbøkene inneholder retningslinjer, policies, prosedyrer og politikk som bidrar til å sikre en jevn og effektiv drift av virksomheten.

Personalhåndbok, lederhåndbok og HMS-håndbok er tre viktige verktøy som norske bedrifter bør ha på plass. Disse håndbøkene inneholder retningslinjer, policies, prosedyrer og politikk som bidrar til å sikre en jevn og effektiv drift av virksomheten.

En personalhåndbok inneholder blant annet regler for sykefravær, ferie, overtid og arbeidstid. Den gir ansatte en klar forståelse av hva som forventes av dem på arbeidsplassen, og sørger for at alle ansatte behandles likt og rettferdig. Personalhåndboken kan også inneholde prosedyrer for ansettelse og oppsigelse av ansatte, samt retningslinjer for oppførsel og kleskode.

En lederhåndbok, på den annen side, gir ledere og mellomledere en oversikt over bedriftens strategi og målsetninger. Den kan også inneholde retningslinjer for hvordan ledere bør håndtere vanskelige situasjoner, som konflikter mellom ansatte eller nedskjæringer. En lederhåndbok kan også inneholde rutiner for rapportering og oppfølging av ansatte, samt prosedyrer for å håndtere diskriminering og trakassering.

HMS-håndboken er en viktig bok for å sikre et trygt og godt arbeidsmiljø på arbeidsplassen. Den inneholder retningslinjer og protokoller for hvordan man skal håndtere farlige situasjoner, for eksempel brann eller ulykker. HMS-håndboken kan også inneholde prosedyrer for hvordan man skal håndtere farlige stoffer og materialer, samt retningslinjer for hvordan man skal forebygge og behandle arbeidsrelaterte skader og sykdommer.

 

En felles sannhet

I tillegg til å sørge for en jevn og effektiv drift av virksomheten, kan disse håndbøkene også bidra til å unngå juridiske problemer. Retningslinjer og prosedyrer som er nedfelt i disse håndbøkene, kan være i samsvar med arbeidsmiljøloven og andre lover og forskrifter som gjelder for bedriften. Dette kan redusere risikoen for konflikter og søksmål.

Er man i en jobb, har man spørsmål om arbeidsforholdet - alle har det. “Hvor får jeg svar på det jeg lurer på?” For å finne svar kan man selvfølgelig prøve å Google det, men da finner man mye rart. Man kan spørre noen, slik som kollega, leder, HR etc. men da bruker man mye tid og får forskjellige svar. Eller så er man så heldig at bedriften har laget en håndbok, en felles sannhet, som du kan slå opp i og lese deg fram til korrekt svar.

Problemet med “gammeldagse” håndbøker, er at de blir skrevet og lagret, også er det ingen som leser dem. Hver gang en ansatt lurer på noe, så spør de en leder, og leder svarer “Det står i håndboken”. I moderne systemer slik som Huma er håndboken lett tilgjengelig på app og redaktør kan sende pushvarslinger fra artikler i håndboken til ansatte. For eks: “Vi har nå oppdatert goder på vår forsikring, ta en kikk på justeringene her”.  

Så for å oppsummere: Personalhåndbok, lederhåndbok og HMS-håndbok er alle nyttige verktøy for norske bedrifter. De inneholder retningslinjer, policies, prosedyrer, politikk, rutiner, protokoller, regler og alt som trengs for å sikre en jevn og effektiv drift av virksomheten, samtidig som de sørger for et trygt og godt arbeidsmiljø på arbeidsplassen. Det er viktig å huske på at en håndbok som ikke brukes, heller ikke har stor verdi. Så sørg for at håndboken er lett tilgjengelig for alle som trenger den. 

New call-to-action

Relaterte innlegg