Gratis Huma Mal

Sluttattester: hva er det og når trenger man det?

LP_COVER_atest

En sluttattest er et dokument du kan få av arbeidsgiver når et arbeidsforhold tar slutt. Man står ganske fritt til hva man vil ta med i en slik attest, men det er noen lover og krav knyttet til den. Vi tar en titt på alt rundt sluttattester og hvordan du lager den beste attesten til dine ansatte, uten å tråkke i salaten.

Vi tar en titt på:

 
 Sluttattest: hva er det, hvem har krav på det, og hvorfor det er viktig

 Kravene: hva er du lovpålagt å ha med i en sluttattest og hva skal du absolutt ikke ha med.

 Eksempler: en god, en dårlig og en ulovlig sluttattest

Sluttattest mal

Denne malen gjør det enkelt for deg som arbeidsgiver å lage sluttattester. Det trenger ikke å være mye jobb, eller å ta lang tid. Ved å følge sluttattestmalen vil du kjapt bli klok på hva du skal skrive, og hvilke regler du skal forholde deg til.  

sluttattest_1

Hva er en sluttattest og hva brukes den til?

En sluttattest er et dokument arbeidsgiver gir til ansatte når de slutter i en stilling.
Attesten skal inneholde informasjon om hvor lenge den ansatte jobbet i selskapet, og hvilke ansvarsområder og oppgaver som tilhørte stillingen.

En sluttattest vil hjelpe den ansatte som slutter med å få seg ny jobb. En god attest kan bety forskjellen på å få jobb kjapt, og å måtte sende 200 søknader før de lander ny jobb. 

Du som arbeidsgiver står ganske fritt til hva som skal stå i attesten, men noen lover og krav er knyttet til en sluttattest. Vi har laget en sluttattest mal som forteller deg det du trenger å vite, og hvordan du lager den beste sluttattesten til dine ansatte!  

 

I sluttattestmalen tar vi en titt på:

  •  Sluttattest: hva er det, hvem har krav på det, og hvorfor det er viktig

  •  Kravene: hva er du lovpålagt å ha med i en sluttattest og hva skal du absolutt ikke ha med.

  •  Eksempler: en god, en dårlig og en ulovlig sluttattest

 

Sluttattest - hva er det? 

En sluttattest er et dokument arbeidsgiver gir til ansatte når de slutter i en stilling, med en gyldig, lovlig oppsigelse. Det er noen lover og krav man må følge. Vi har kartlagt fallgruvene og hva som er lovpålagt å ha i en sluttattest sånn at du skal slippe å tenke på det. 

 

Hva skal en sluttattest inneholde? 

Arbeidsmiljøloven sier at en attest skal inneholde arbeidstakerens navn, fødselsdato, hva stillingen har bestått av og dato for arbeidsforholdets lengde (start- og sluttdato). Om disse fire kravene ikke er oppfylt vil heller ikke attesten være lovlig. 

En sluttattest skal enkelt og greit være et bevis for arbeidsforholdet, og skal alltid skrives og signeres av arbeidsgiver. Du har stor frihet i hva du kan ta med i attesten. Du kan velge å rose den ansatte for innsatsen og kvaliteten på arbeidet, men du er ikke nødt til å nevne noe om det heller. Det er likevel lurt å skryte av hva hen har gjort i stillingen sin om du ønsker at veien til en ny jobb skal være enklere.

 

Hvem har krav på sluttattest?

Alle arbeidstakere har krav på en sluttattest ved lovlig oppsigelse. Arbeidstaker må da jobbe gjennom hele oppsigelsestiden, med mindre annet er avtalt mellom arbeidstaker og -giver. Ansatte som er avskjediget har også krav på attesten, men arbeidsgiver har da lov til å oppgi at medarbeideren er avskjediget uten å utdype med grunnlag for avskjedigelsen.

 

Forskjellen på sluttattest og referanse

Sluttattest og referanse er begge noe som kan hjelpe arbeidstakere å få ny jobb etter endt arbeidsforhold, men det er store forskjeller på hva det er. Om vi skal ta for oss den helt fysiske forskjellen, så er en attest et dokument og referanse et menneske. 

Når arbeidsgiver ber om å få oppført referanser fra tidligere jobber holder det som regel med navn og kontaktinformasjon (telefonnummer og/eller e-post). Innholdet i hva en referanse kan dele av informasjon er også annerledes. En referanse har nemlig mer frihet til å komme med subjektive meninger, og hvordan de har opplevd arbeidstakeren på jobb. 

 

Sluttattest mal oppsummert

  • En sluttattest skal kort og greit være et bevis for at arbeidstaker har hatt stilling i bedriften, og en beskrivelse av hva stillingen har bestått av.

  • En god attest gir ofte tilleggsinformasjon om hvordan arbeidet har vært gjennomført, men det er kun lovlig om det er positiv omtale.

  • Informasjon som kan sverte arbeidstakeren er ulovlig, og vil i verste tilfelle medføre at bedriften blir stilt økonomisk ansvarlig.

  • Alle arbeidstakere har krav på en sluttattest ved arbeidsforholdets slutt, men det gjelder kun om arbeidstakeren jobber ut hele oppsigelsestiden, med mindre annet er avtalt. Selve oppsigelsen må også være lovlig for at kravet skal stå.

  • En sluttattest er ofte litt mer formell, mens en referanse gjerne bare er en uhøytidelig telefonsamtale - og referansen er fri til å gi sin subjektive mening om medarbeiderens arbeid og innsats.

Last ned sluttattestmalen helt gratis og kom i gang! 

Relaterte innlegg

#5 2024 Smartere dokumenter og maler

Driver du en bedrift i Norge? Er du oppdatert på de nye reglene angående arbeidskontrakter som trer...