Skapa en tryggare arbetsmiljö

Rapportera enkelt incidenter i ett system som faktiskt används

Med Humas modul för att rapportera tillbud och olyckor gör vi det enkelt för dig att följa lagar och rutiner. Allt på ett ställe!

deviation-cover-sparkle-se
deviation-cover-sparkle-se
4

Kom igång på fem minuter

3

Enkelt att använda för företag och anställda 

9_Languages

Alltid tillgängligt från mobilen

Doc-1

Insikt och rapporter i realtid 

1

Fast pris utan överraskningar

Allt du behöver (och lite till) för att uppmärksamma, rapportera och åtgärda. 

Allt samlat på ett ställe

Trött på många appar och system? Med Humas modul för att rapportera incidenter adderar du ytterligare en funktion som verkligen skapar värde för dina medarbetare. 

Prata med oss  → 
one-place_SE

Få kontroll på fem minuter

Det skall vara enkelt att rapportera tillbud och olyckor. Incidentrapporteringen i Huma sätter du upp med ett par klick. Därefter kan du med enkelhet både agera effektivt om någonting sker och jobba förebyggande. 

Prata med oss  → 

get-in-control_SE

Trygg överblick i realtid

Allt i Huma handlar om att göra det så enkelt som möjligt. Nu får du enklare kontroll men också information på detaljnivå. Det kommer ditt företag må bra av i form av en tryggare arbetsmiljö, ökad trivsel och kostnadsbesparingar. 

Prata med oss  → 

deviation-overview_SE

Marknadsledande mobilapp

Med Huma får du inte bara en unik användarupplevelse, utan också en marknadsledande mobilapp. Det skapar förutsättningar för att dina medarbetare faktiskt rapporterar både olyckor och tillbud, oavsett var de är.   

Prata med oss  → 

mobile_app_SE

Arbetsmiljöarbetet blir enklare när allt är samlat

När du samlar dokument, personalhandböcker och möjligheten att rapportera incidenter på ett ställe har du skapat bra förutsättningar för dina medarbetare att aktivt delta och bidra till en bättre arbetsmiljö. Det är kort sammanfattat en riktigt bra service för alla på företaget!

Handbooks_1
I personalhandboken skall det vara tydligt för alla vilka rättigheter och skyldigheter du har som medarbetare gällande arbetsmiljön.

Safe-1
Ett system för att rapportera incidenter ger dig förutsättningar att agera snabbt och effektivt när något händer. Men dessutom arbeta förebyggande.

 

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan visselblåsning och incidentrapportering?

Visselblåsning

Det handlar om allvarligare missförhållanden som till exempel överträdelser av ramverk, misstankar om oegentligheter, korruption, trakasserier och misstänkta brott. 

Incidentrapportering 

Man brukar använda begreppen olycka och tillbud. En olycka är när någon person faktiskt kommit till skada. Ett tillbud är en nästan-olycka där en olycka kunde inträffat, eller en risk på arbetsplatsen som uppmärksammats.

 

Måste jag ha ett system för att rapportera incidenter?

Hur ni rapporterar olyckor och tillbud internt finns det inga krav på. Men det finns lagar och bestämmelser på när och att det görs till myndigheter. Sannolikheten att det sker på ett riktigt sätt ökar betänkligt om du enkelt kan rapportera från mobilen.

Varför skall jag använda Huma för att rapporterar incidenter?

Med Huma kan du effektivt följa hela processen, från rapportering till åtgärd och avslut.

Lägg till ytterligare en funktion i Huma som verkligen skapar värde för dina medarbetare och ditt företag.


Modulen passar dig som villl ha ett ha ett system som är enkelt att sätta upp och som faktiskt kommer användas. 

Hur kommer jag igång?

1. Du kan göra det själv, det är enkelt! Klicka här 

2. Ta kontakt med oss, så hjälper vi dig! Klicka här

Group 926 (2)-png

Kom igång med ett system som faktiskt används och skapar värde!