Snabb åtkomst till nyckeltal om din organisation

Bättre insikt ger bättre beslut

insights-header-swedish

HR-analysen börjar här

Hur många har vi anställt i år? Hur är könsfördelningen? Hur många är vi egentligen nu? Med Huma får du snabbare och enklare tillgång till nyckeltal om din organisation.
section-1-swedish

Full kontroll över lagstadgad rapportering

Digitalisering av HR

Walk the talk

Vill du bli bättre på jämställdhet och mångfald men saknar överblick? I Huma kan du enkelt få statistik på kön och åldersfördelning. Hur många som arbetar heltid respektive deltid och mycket mer som gör det lättare för dig att uppnå mål relaterade till jämställdhet och mångfald.

section-3-swe