Är du osäker på om du följer reglerna?

Visselblåsning som är säker och i enlighet med lagen.

Alla svenska företag med mer än 50 anställda måste ha ett system för visselblåsning. Med Huma får du allt på plats på några minuter.

whistleblower hero
whistleblower hero
Legal_3

Anpassade lagar i Sverige och EU

Safe-1

En säker och trygg plattform där visselblåsare kan välja fullständig anonymitet.

handlings

Automatiserad hantering och uppföljning av ärenden

Doc-1

Allt relevant material samlas på en och samma plats

Allt som behövs för att följa visselblåsarlagen

Enkelt att komma igång

Lagen kan vara komplex, men inte sättet du hanterar den på. Med Huma tar det bara 3 steg att komma igång. Logga in. Skapa din egen visselblåsarportal. Och välj vilka som ska hantera ärenden hos er.

Kom igång idag → 

Activate_SE

En egen portal. Allt samlat.

När visselblåsarportalen är konfigurerad, är det bara att dela länken med de som behöver den; oavsett om det är på hemsidan, intranätet eller i er personalhandbok.

Kom igång idag → 

Portal_SE

Trygg och anonym hantering

Ska det hissas varningsflagg? Visselblåsaren kan välja att vara anonym eller ej. Handläggaren blir automatiskt meddelad. Och de med åtkomst får enkel översikt över status och framsteg på alla ärenden, både pågående och avslutade.

Kom igång idag → 

Handling_SE

Hantera allt sömlöst med Huma-appen.

Motta ärenden och hantera hela visselblåsarprocessen direkt från appen.

whistle-app_SE

Inte bara enkelt. Men också helt gratis!

Vi strävar efter att små och medelstora företag enkelt ska kunna anpassa sig till lagen. Vi anser också att det bör vara kostnadsfritt. Därför erbjuder vi allt du behöver för att följa reglerna, helt gratis!

anonymous communication_se

De mest betydelsefulla kraven att ha koll på

Arbetarskyddslagen reglerar vilka krav som gäller för anmälan. Här är tre av de mest betydelsefulla punkterna som gäller för arbetsgivare i Sverige:

Alla anställda har rätt att rapportera om olämpliga förhållanden på en arbetsplats. Detta gäller även inhyrda arbetstagare.

Alla arbetsgivare med fler än femtio anställda är skyldiga att ha skriftliga rutiner för att rapportera i företaget som ska vara lätt tillgängliga.

Som arbetsgivare har du en aktivitetsplikt när det gäller ett meddelande. Helt enkelt innebär det att du har en skyldighet att göra tillräckliga undersökningar inom rimlig tid.

Vanliga frågor och svar

Vad är en visselblåsning?

En anmälan är ett meddelande som anställda kan skicka för att rapportera om lagbrott, orättvisa eller oetiska metoder på arbetsplatsen. Detta kan innefatta överträdelser av lagar, regler eller etiska riktlinjer.

Måste jag ha ett system för visselblåsning?

Ja och nej. Enligt de nya visselblåsardirektiven inom EU måste företag inom EU ha ett visselblåsarsystem på plats. Detta system ska göra det enkelt för anställda att rapportera oro på ett säkert och konfidentiellt sätt.

Hur garanterar vi anonymitet?

För att säkerställa anonymitet i visselblåsarsystemet måste företag följa strikta riktlinjer. Detta innebär att skydda visselblåsarens identitet och se till att den delade informationen hålls konfidentiell. Visselblåsare ska känna sig trygga i att de inte kommer att bli utsatta för repressalier för att ha varnat om orättvisor.

Group 926 (2)-png

Börja använda en modern och säker visselblåsning

Prata med oss