Lingu tekee tulokkaista lingulaisia ennätysajassa Human perehdytyksen avulla

Kielikoulu Lingu on käyttänyt Humaa jo pitkään manuaalisten prosessien vähentämiseen sekä osastojen välisen viestinnän nopeuttamiseen. Kysyimme toimitusjohtaja Golara Heydarilta ja kurssivastaava Christine Kindem Henrikseniltä, miten heidän työpäivänsä ovat muuttuneet HR-järjestelmän käyttöönoton myötä.

Lingu tekee tulokkaista lingulaisia ennätysajassa Human perehdytyksen avulla

 

Tietoa Lingusta

Om LinguLingu on kielikoulu, joka järjestää norjan ja englannin kielen kursseja alkeista ammattilaistasolle saakka. Yritys perustettiin Stavangerissa vuonna 2008, ja se on tarjonnut kieltenopetusta tuhansille. Nykyisin Lingulla on kielikouluja myös Oslossa. Juttelimme toimitusjohtaja Golaran ja kurssivastaava Christinen kanssa.

Kertoisitko hieman itsestäsi ja Lingusta?

Golara: Olen Golara, Lingun toimitusjohtaja. Lingu on kielikoulu ja e-oppimiseen keskittyvä yritys. Nykyisin meillä on 65 työntekijää ja monia yhteistyökumppaneita, joten yritys on kasvanut. Asiakkaamme ovat tyytyväisiä erityisesti siksi, että osaamme yhdistää pedagogiikan ja tekniikan.

 

Miksi koitte tarvitsevanne HR-järjestelmää ja mitä halusitte saavuttaa sen käyttöönotolla?

G: Kun Lingu kasvoi, huomasimme työntekijämäärän kasvun aiheuttavan haasteita. Kasvuhan on sinänsä positiivinen asia, mutta se toi mukanaan haasteita liittyen kokonaiskuvan saamiseen henkilötiedoista sekä tiedon kulkemiseen henkilöstöstä vastaaville tahoille.

Löysimme Human kreivin aikaan, sillä meidän täytyi saada sisäiset tiedot lisättyä järjestelmään. Halusimme parantaa tiedonkulkua sekä varmistaa henkilötietojen turvallisen säilyttämisen, ja pystyimme saavuttamaan nämä tavoitteet helposti Human avulla.

 

Miksi valitsitte Human?

G: Huma oli ainutlaatuinen, koska se täytti tarpeemme saada tiedot helposti siirrettyä HR-järjestelmään. Toimenpide vei vain muutamia minuutteja. Lisäksi saimme erittäin hyvän kokonaiskuvan työntekijöidemme kompetensseista. Käytämme kompetenssimoduulia usein. Myös poissaolomoduuli tarjoaa hyvän tilannekuvan, ja nyt työntekijöidemme on helpompaa anoa lomaa tai ilmoittaa sairastumisesta.

"Oli mukava huomata, miten nopeasti hän sopeutui Linguun ja miten pian hänestä tuli kokoaikainen työntekijä ja motivoitunut lingulainen."

 

Oletteko huomanneet Human käyttöönoton johtaneen muutoksiin?

G: Integrointi Tripletexin kanssa oli merkittävä etu. Sen ansiosta meillä on nyt HR-järjestelmä, joka toimii yhdessä liiketoimintajärjestelmämme kanssa. Ja sitä tarvitaan, koska siten viestintä henkilöstöhallinnon ja palkkahallinnon välillä sujuu nopeammin. Voimme käyttää säästyneen ajan strategiseen HR-työhön ja kulttuurin luomiseen. 

Palkkasimme äskettäin Christinen kurssivastaavaksi ja käytimme perehdytykseen Human moduulia. Varmistimme, että hän sai kaikki tarvitsemansa käyttöoikeudet ja välineet ja että seurantakeskustelut tuli pidettyä. Järjestelmän ansiosta oli helpompi muistaa kaikki perehdytykseen liittyvät tiedot. 

”Oli mukava huomata, miten nopeasti hän sopeutui Linguun ja miten pian hänestä tuli kokoaikainen työntekijä ja motivoitunut lingulainen.”

 

Valottaisitko hieman kokemuksiasi Humasta, Christine?

Christine: Työssäni kurssivastaavana käytän paljon aikaa opettajakapasiteetin, sopimuksen mukaisten työaikojen sekä opettajien pätevyyksien seurantaan. Tämä on välttämätöntä, jotta saan työntekijät eri kursseille ja muihin työtehtäviin. Humassa kaikki on yhdessä paikassa. En joudu käyttämään useita järjestelmiä ja suorittamaan manuaalisia prosesseja, joita käytimme aiemmin. Tiivistettynä, järjestelmä säästää merkittävästi aikaani ja on vapauttanut paljon työskentelykapasiteettia.

 

Minkä Human moduulin uskot vaikuttavan eniten toimintaanne?

C: Poissaolomoduuli on ollut hyödyllisin työssäni kurssivastaavana. Siitä näen, ketkä työntekijät ovat kulloinkin käytettävissä. Eniten hyötyä moduulista on siksi, että joutuisin muuten erikseen vaivaamaan heitä, kun kursseille ja muihin tehtäviin tarvitaan työntekijöitä. Siitä on apua myös jaksoilla, jolloin sairauspoissaoloja on paljon. On todella kätevää tietää, kuka on käytettävissä tehtävään ja kuka ei.

Myös kompetenssimoduulista ja työntekijätiedoista on ollut hyötyä. Näen siitä työntekijöiden pätevyydet ja sopimusten mukaiset työajat: kenellä on toistaiseksi voimassa oleva työsuhde ja kuka on tuntityöntekijä. Siten voin helpommin priorisoida, kenelle annan eri tehtävät.

 

Miten kuvailisit Humaa lyhyesti?

G: Me Human käyttäjät koemme tulevamme kuulluiksi. Että Huma ymmärtää tällaisen pienehkön yrityksen tarpeita, ja että olette todella avoimia uusille näkökulmille ja katsotte eteenpäin.

 

Aiheeseen liittyvät julkaisut