EFKT minskade onboardingtiden från ett år till en månad!

När gänget på EFKT får uppdraget som strategisk tillväxtpartner är det inte ett ansvar de tar lätt på. De går in helhjärtat för att hjälpa företag med tillväxt och förbättra lönsamheten. På samma sätt som idrottare på toppnivå måste både ledningen och medarbetarna vara "fit for fight!".

Huma-partnern EFKT bistår med strategiutveckling och implementering, M&A och kompetensutveckling, samt utveckling av definierade tillväxtstrategier genom konkreta och mätbara åtgärder. - Ibland måste vi faktiskt också ge livsstilsråd. God hälsa är avgörande för era prestationer, säger Mansour Rashidi, VD och partner i EFKT.

Att optimera för tillväxt i ett företag berör många områden, men EFKT är tydliga på att HR och att arbeta med medarbetarna är alfa och omega. Dålig HR = dålig prestation. HR ska inte bara gå runt och tjata på de anställda, de måste ha utrymme att driva strategiska processer som bidrar till att alla arbetar mot gemensamma mål och tillväxtambitioner. Och effekten av dessa processer ska mätas i kronor och ören, anser de. Precis som de har gjort med sin Humakund Holmris Form/Funk.

Den ledande möbel- och designföretaget levererar lösningar som sammanför människor och möjliggör ökad produktivitet. Då är det självklart att människorna som arbetar där måste känna sig omhändertagna, utmanade och tagna på allvar. Men när EFKT blev ombedd att bistå med en tillväxtstrategi 2022, upptäckte de snabbt att människorna på Holmris bara kunde förverkliga en bråkdel av potentialen.

 

Många brister i effektiva processer blev dyra

Sedan Holmris varken hade en dedikerad HR-resurs eller bra processer för att hantera HR, var ett område där det brast uppföljning av anställda, särskilt när det gäller medarbetar- och utvecklingssamtal. Dessutom kämpade både ledare och anställda med att hålla reda på uppdaterade avtal och HR-relaterade dokument. Onboarding av nya anställda tog lång tid. Till exempel, att få säljare fullt operativa och inkomstgenererande tog i genomsnitt ett år. Det blev tydligt dyrt för företaget!

 

Medarbetarutveckling i förarsätet

EFKT tog tag i problemet och använde Huma för att organisera de HR-relaterade processerna. Tre veckor efter implementationen med Huma blev det en tävling om att uppnå 100% anställd profil. Alla ville ha sina egna bilder och fun facts, samt rätt personuppgifter! På det strategiska HR-arbetet har implementeringen av rutiner för onboarding med specifika uppgifter och mål resulterat i att Holmris har minskat onboarding-tiden från ett helt år till en månad!

I vår omställningsprocess vill vi att de anställda växer i takt med tillväxtresan. Medarbetarutveckling sätts därför främst, där utvecklingssamtal med specifika uppföljningspunkter för insatser och kompetenshöjning utgör grunden för diskussioner om lön. Då pratar vi ökad lönsamhet! Nu har även ledarna tillgång till uppdaterade anställningsavtal och HR-relaterade dokument i ett system som är helt GDPR-säkert. Så nu sover de också gott på natten, med vetskapen om att det också är i ordning.

Medarbetarnöjdhet har blivit ett riktigt hett ämne på Holmris, och EFKT har använt eNPS-mätningar hela vägen för att följa utvecklingen. När de började arbeta med Holmris var eNPS minus 6, vilket betyder att de anställda helt enkelt var missnöjda. Efter drygt ett halvår med målinriktade förbättringar är de nu uppe på 56! Det är riktigt bra!

 

"Det är en glädje att jobba med Huma!"

 

Vi på EFKT ställer höga krav på våra samarbetspartners. Vi lägger våra huvuden på blocket och det innebär att de vi samarbetar med också måste kunna förstå vilka ambitioner vi har satt för projektet och den nivå vi vill lyfta våra kunder till, säger VD och partner på EFKT, Mansour Rashidi.

Han berättar: - Genom att använda HUMA förenklas många processer, funktionaliteterna är mycket intuitiva och redan där skapas positiv effekt för våra kunder. Teamet på Huma speglar vårt engagemang för att entusiasmera kunderna. Vi är samstämda i alla delar av vår process och är helt enkelt en match gjord i himlen!

Det ledande möbel- och designföretaget levererar lösningar som förenar människor och underlättar för ökad produktivitet. De brinner för att utmana sig själva för att ta hänsyn till klimat-, sociala och etiska förhållanden, något som också betonas när man väljer samarbetspartners. De engagerade EFKT som tillväxtpartner i maj 2022 och Huma som HR-system samma år.

Om Huma

Huma är HR-systemet som är lätt att använda och lätt att tycka om, där integreringar till de vanliga lönesystemen är bara ett par knapptryck bort. Användarvänligt och lokalt anpassat för den nordiska marknaden, med verktyg för avtal, lagring av dokument enligt GDPR, onboarding, handböcker, personalutveckling, möten och insikter som krokar för HR-arbete i små och medelstora företag.

Läs mer om Huma partnerprogram här.

Om EFKT

EFKT är en strategi- och rådgivningsmiljö som bidrar till utveckling av organisation och värdekedja med konceptet "tillväxt genom mätbar effekt!". Deras rådgivare har hands-on erfarenhet från stora norska och internationella företag med många års erfarenhet av komplexa förändrings- och utvecklingsprojekt. EFKT har varit en Humapartner sedan 2022.

Relaterade inlägg