HRL Entreprenörer bygger för framtiden, Huma tar hand om allt som rör människorna

HRL Entreprenörer bygger för framtiden, säger de. Det innebär att de tänker långsiktigt, både när de bygger, när de anställer och när de tar hand om sina medarbetare. De har stort fokus på att skapa säkra arbetsplatser och bra rutiner. Med projektgrupper utspridda över ett stort geografiskt område behövde HR-chefen Lise Quivey Flatebø ett system för att säkerställa solida strukturer för allt som har med personal att göra. Det hittade hon i Huma.

Vad gör HRL?

HRL Entreprenør AS är ett lokalt ägt byggföretag med huvudkontor i nya moderna lokaler på Klosterøya i Skien. Vi har en årlig omsättning på 350-500 miljoner NOK i vårt marknadsområde Grenland. Mitten av Telemark och Södra Vestfold. Vi är cirka 80 anställda fördelat på 30 tjänstemän och 50 hantverkare. Vi bygger för privata och offentliga kunder med huvudvikt på nybyggnation inom bostads-, kommersiella och ändamålsenliga segmenten.

Berätta lite om er kultur! Hur är det att jobba på HRL?

Vår kultur är kopplad till våra värderingar: Solida, resultatorienterade, lagspelare.

Vi gör saker ordentligt. Kollegor, kunder och partner kan lita på att vi alltid värnar om hälsa, miljö och säkerhet och att vi utför välgrundade riskanalyser. Vi tar ansvar. Och resultatet räknas. Hos oss bygger vi byggnader som håller, genom ett orubbligt fokus på kompetens och kvalitet och arbetar för att skapa landmärken som gör oss och omgivningen stolta. Och det kan vi bara göra om vi gör det tillsammans. Vi gör varandra bättre och tillsammans bygger och utvecklar vi framtidens byggnader. Vi har en god samhörighet, som skapas genom en inkluderande och öppen miljö med fokus på goda upplevelser och ett gott humör.

 

Prova Huma gratis | Kom igång på 6 minuter, inte 6 månader

Hur är det för en nyanställd att börja hos er?

Som nyanställd kommer du snabbt igång, men det finns också många saker att göra när du börjar. Som ny för oss finns det mycket att vänja sig vid. Vi har en projektorganisation som nyanställda snabbt måste få en överblick över. Därför är vi beroende av ett bra system för att se till att medarbetarna får allt de behöver vid rätt tidpunkt. I synnerhet kommer personalhandboken att vara ett användbart verktyg för nyanställda.

Samma sak gäller för våra lärlingar, de har alla en engagerad mentor som de relaterar till. Vi har också en lärlingsansvarig som de kan kontakta och som följer upp dem. Det är viktigt för oss att de kommer in i bra rutiner från start, och att de känner sig inkluderade och en del av laget.

 

Varför vill ni ha ett HR-system?

Vi har en liten förvaltning som är projektorganiserad. Det gör att vi har alla våra anställda på olika orter och det är sällan alla träffas. För att säkerställa en bra struktur och uppföljning av chefer och medarbetare behövde vi ett HR-system som kunde säkerställa en bra uppföljning.

Ett HR-system ser också till att vi gör samma sak varje gång och det är inte slumpmässigt vem som gör vad. Tidigare var det manuell uppföljning och mycket av det skedde via e-post. Det kändes som ett spårningssystem som snabbt kan glida ur och som var mycket sårbart för personliga fel och förbiseenden. Med Huma får vi gedigna rutiner som lätt kan följas av alla, oavsett plats. Det gör det också lättare för ledningen att följa upp alla mellanchefer och erbjuda dem en struktur för processerna.

Lise_F__HRL_SE (1)

"Det som har förvånat oss mest är hur lätt de anställda kan använda den, utan att behöva utbildning eller instruktioner!"

 

Vad fick er att välja Huma?

Vi fick bra uppföljning vid start och bra service som vi fortsätter att få. Vi upplevde Huma som ett intuitivt system som skulle göra det enkelt för varje medarbetare att ta ansvar för sin egen arbetsdag genom att hitta information genom nyhetsartiklar. 

Det var också särskilt viktigt för oss att medarbetarna har ett ägarförhållande till information om till exempel kompetens och frånvaro, och har en relation till det som lagras om dem. Vi gillar att det finns möjligheter och utrymme att ge input om vad som kan förändras/förbättras. Dessutom ser vi att huma hela tiden utvecklas, och det gillar vi. Det som har förvånat oss mest är hur lätt de anställda kan använda den, utan behov av utbildning eller särskilda instruktioner!Relaterade inlägg