Kvik använder Huma när de skalar upp

Kvik tar kampen mot Goliat i köksbranschen. De växer stadigt i Norden och Joakim Olausson, som är VD på Kvik Bäckebol använder mycket av sin tid till att hitta och anställa nya, duktiga medarbetare. Han har använt Huma i ett år och vi tog ett snack med honom.

Kvik växer och använder Huma för att skala upp

Kvik växer stadigt i hela Norden och Kvik Bäckebol befinner sig i en stor tillväxtfas. Detta gör dem beroende av ett system som kan hjälpa dem att skala upp och hantera all onboarding de genomför. Vi pratade med VD Joakim Olausson om deras erfarenhet av Huma efter ett år som användare

Prova Huma gratis | Kom igång på 6 minuter, inte 6 månader

Varför började du leta efter ett HR-verktyg?

Det var lite slumpmässigt men jag fick ett tips av en vän om att testa Huma. Vi skapade ett konto och har använt det sedan dess.

Vad använder ni Huma till?

Vi använder Huma för alla anställningar och anställningsavtal och vi har samlat all personalinformation om alla anställda i systemet. Alla kontaktuppgifter, anhöriga och liknande. Tidigare har jag använt Excel för att samla all info om de anställda och det har fungerat ok. Men sedan ligger filerna lite utspridda på min dator och visst kan jag hitta dem när jag behöver dem men det känns inte så bra att göra på det sättet. Jag vet att det är bättre att samla det i ett system och det är den vägen vi vill gå. Så vårt behov var att få lite bättre kontroll över detta.

Hur gör du när du rekryterar?

Blog_JoakimVi anställer nya människor hela tiden och växer stadigt med 10-20% per år. Det är egentligen det jag lägger mest tid på, rekrytering och introduktion av nya medarbetare. Se till att de får en bra start! Då har det visat sig mycket användbart att ha ett system för att skapa bra rutiner. Vi gör själva rekryteringen ganska manuellt, från att annonsera ut tjänster och välja ut kandidater. Sedan lägger de nyanställda in sin information själva i Huma.

Vad tycker dina medarbetare?

Personalen är nöjda. Jag får dem att uppdatera sin egen information och att registrera all frånvaro i Huma. De använder oftast bara appen på sin telefon och ingen har klagat hittills. Det går bara av sig självt..

Vad tror du om användningen av Huma i framtiden då?

Ambitionen är att börja använda fler av modulerna i Huma. Men vi har redan system för en del av hanteringen av internkommunikation och liknande. Det tar tid att förändra de gamla arbetssätten så det måste komma lite i taget. Dessutom är vi ett franchiseföretag och det gör att en del av de verktyg vi använder bestäms centralt. Det finns mycket hjälp inom företaget men just inom HR fanns inga riktlinjer. Där var jag fri att välja. Huma fungerar bra som ett komplement till de andra verktyg vi använder idag.

Är du också i en tillväxtfas? Läs om vår integration med Teamtailor och hur det kan hjälpa dig att skala din verksamhet här.

New call-to-action

Relaterade inlägg