Dette er typiske HR-oppgaver

HR eller Human Resources, et fellesbegrep som dekker teori og praksis omkring ledelse av menneskelige ressurser. Enten du er ny i HR-rollen eller bare nysgjerrig på hva jobben egentlig handler om, i denne artikkelen skal vi se litt på hva som er typiske HR-oppgaver.

Typiske HR-oppgaver varierer selvsagt i forhold til hvilken størrelse en bedrift har, vi skal se litt nærmere på det, men generelt kan vi si at HR har i oppgave å styre de “mennesklige ressursene”. Det vil si det de ansatte i en bedrift utgjør av ressurser form av arbeidskraft, kompetanse og innsats. Vi kan dele HR-jobber i to hovedkategorier, den operative og den strategiske delen av jobben.

Operative HR-oppgaver  - personaladministrasjon 

Denne delen av HR-jobben er nok den som ligger tettest på det tradisjonelle bildet av “personaladministrasjon”. Altså å sørge for ansettelser, kontrakter, onboarding, oppfølging og struktur rundt de ansatte. HR er ofte de som blir koblet inn når en stilling skal lyses ut, og de har ansvar for å finne kandidater, gjøre ansettelser, sørge for at den nyansatte får en skikkelig arbeidskontrakt, og håndtere alt av dokumenter i tilknytning til bedriftens ansatte.

Book en demo

 

Strategiske HR-oppgaver og kompetanse utvikling 

Flere og flere bedrifter ser nytten av å inkludere HR som en fundamental del av et selskaps utvikling. Det vil si nøye planlagte strategier for hvordan en bedrift skal vokse, bevisst utvikling av de ansatte over tid og ikke minst bruk av solide HR-analyser for å forstå hva som virkelig foregår under panseret i et selskap.

Det å se på HR som en forretningspartner for å oppnå bedriftens mål blir mer og mer vanlig, ettersom flere yrker blir mer og mer spesialiserte i sin kompetanse. Det å kunne beholde verdifulle ansatte blir på mange måter viktigere og viktigere. Derfor er også en stadig større del av HR-avdelingens rolle å ta ansvar for kompetanseutvikling og strategisk kompetansestyring i bedriften.


Du kan lese mer om HR-analyse i denne artikkelen: Hva er en HR-analyse og hvordan lagen din egen analyse?

 

Book a demo jpg

 

Definisjon på hr-ledelse 

Store norske leksikon definerer hr-ledelse på denne måten:

HR-ledelse eller HRM (Human Resource Management) handler om å få de riktige medarbeiderne inn i virksomheten og legge til rette for at deres evner, egenskaper og ferdigheter kommer til best mulig anvendelse for virksomheten fra start til slutt i arbeidsforholdet. I dette ligger også å få menneskene i organisasjonen til å fungere godt sammen med hverandre og i virksomheten som helhet. HR-oppgaver kan være både operative og strategiske. HR-feltet har et tverrfagligtilsnitt, og fag som rettsvitenskap, økonomi, psykologi, pedagogikk, sosiologi, antropologi og andre fagområder vil være relevante for både praktisk og teoretisk HR.

 

Hva sier eksperten?

HR er altså et bredt fagfelt med mange oppgaver på tvers av ulike typer kompetanse. Vi tok en prat med Kari Bech-Moen (tidligere HR-direktør i DNB) for å høre litt om HR-jobben og hva som forventes i ulike selskaper. 

“Typiske HR-oppgaver varierer jo litt fra selskap til selskap og hvilken fase de er i. I smb og vekstselskaper vil jeg si rekruttering og onboarding vil være det viktigste. En kanskje noe undervurdert rolle HR kan ha i mindre selskaper er også å lære opp de ansatte i å ha god selvledelse. Dette er helt avgjørende for at et selskap skal kunne prestere høyt hver eneste dag. Og alle som har jobbet i mindre selskaper vet jo hvor avgjørende et enkelt individs innsats er. Samtidig er det også opp til HR å ta seg av den vanskelige samtalen dersom ansatte ikke leverer som forventet.

I litt større selskaper vil rollen ofte være litt annerledes. Der er HR ofte mer strategisk involvert. Det vil si at HR kan ha ansvar for utvikling av bedriftens ledere, rett og slett å lære folk hvordan de skal bli gode ledere. HR i større selskaper har også en helt vesentlig rolle i å implementere selskapets verdier på tvers av en organisasjon. Dette er ikke en “rett frem” type oppgave alltid, dersom en organisasjon er spredt over flere fagfelt og lokasjoner er det ingen liten jobb å få alle til å gå i samme retning. 

En annen oppgave som ligger hos HR er å ha kontroll på personaldata. Dette er nok en litt undervurdert oppgave foreløpig, men veldig viktig. Ikke minst med tanke på sikkerhet og personvern overfor de ansatte og bedriftens sensitive dokumenter, men også med tanke på å bruke solid data som beslutningsgrunnlag rundt viktige avgjørelser. Dette gjelder både i små og store selskaper”

"En annen oppgave som ligger hos HR er å ha kontroll på personaldata. Dette er nok en litt undervurdert oppgave foreløpig, men veldig viktig. Ikke minst med tanke på sikkerhet og personvern overfor de ansatte og bedriftens sensitive dokumenter, men også med tanke på å bruke solid data som beslutningsgrunnlag rundt viktige avgjørelser."

 

Så for å oppsummere litt til slutt 

Typiske HR-oppgaver kan være operative, det handler om rekruttering, onboarding, kontrakter og oppfølging av de ansatte, i tillegg til oppsigelser og offboarding. Og i tillegg kan den strategiske delen av HR-jobben handle om HR som forretningspartner, utvikling av de ansatte, lederutvikling, HR-analyse og å bruke data som støtte i viktige beslutninger. Det er et bredt fagfelt og ingen liten oppgave i seg selv at både forretningsmålene blir oppnådd og at folk har det bra.

Hvis du vil lese mer om hvordan digitale verktøy kan være en støtte og hjelp i HR-jobben kan du gjøre det i denne artikkelen: Lurer du på hva et HR-system egentlig er? La oss ta en titt 

Ord fra HR-ordboken som brukes i denne artikkelen:

Kompetanseutvikling

HR avdelingens rolle

HR strategi

HRM

 

Kilder:

Store norske leksikon: HR (Human Resources)

Relaterte innlegg