Gå tilbake

Kompetanseutvikling

Med utvikling av kompetanse mener vi systematiske lærings- og utviklingstiltak med det formål å forbedre individuelle, gruppemessige og organisatoriske prestasjoner i arbeidssammenheng. Det er viktig at all medarbeiderutvikling er forankret i de oppgaver som skal løses og hvilken rolle hver enkelt medarbeider har, eller får i fremtiden.

Innsikter CTA