Gå tilbake

HRM

 

Hva er et HRM-system? 

HRM står for Human Resource Management. På norsk blir det oversatt til ledelse av menneskelige ressurser. Det er et begrep som tar for seg teori og praksis ved ledelse av menneskelige ressurser som evner, egenskaper, kunnskap, erfaringer og ferdigheter. 

Med et HRM-system kan du samle alle viktige opplysninger og dokumenter i et system. Det er en enkel måte å løse alle de praktiske oppgavene som for eksempel rundt rekruttering, kontrakter og onboarding av nyansatte. 

Hva brukes et HRM-system til?

Det er mange fordeler ved å benytte seg av et HRM-system, som å skape informasjonsflyt og automatisere rutinemessige oppgaver.
Noen av disse er: 

  • Digitale arbeidsavtaler 
  • Personaldokumenter
  • Ansettelsesavtaler 
  • Onboarding og offboarding 
  • Registrering av fravær ( sykedager, permisjon, ferie og fri) 
  • Oversikt over bedriftutstyr

Et smart og trygt HRM-system 

Huma er et HRM-system som hjelper virksomheter med å enkelt samle all informasjon på et og samme sted. Dette gjør at virksomhetene sparer mye tid og vet hvor de finner de viktige dokumentene. Et HRM-system sikrer at både din personlige informasjon og bedriftsinformasjon lagres i samsvar med GDPR-reglene til enhver tid.

Book en demo


Andre relevante ord i denne kategorien