Takaisin

ENPS

Mikä on eNPS?

eNPS on yksinkertainen tapa mitata työntekijöiden tyytyväisyyttä. Mittauksessa kysytään, kuinka todennäköisesti työntekijät suosittelisivat yritystä työpaikkana muille. Useimmat pitävät eNPS:ää yksinkertaisena, ja se onkin yhä yleisempi tapa mitata työntekijöiden tyytyväisyyttä organisaatiossa.

eNPS perustuu yksinkertaiseen kysymykseen (”Kuinka todennäköisesti suosittelisit tätä yritystä työpaikkana asteikolla 0–10?”), jonka avulla voidaan mitata, kuinka suurta osuutta työntekijöistä voit pitää yrityksesi lähettiläinä.
 


Miten eNPS toimii?

Tutkimus on anonyymi, ja yritys voi itse päättää, milloin ja miten usein se toteutetaan. Työntekijät jaetaan kolmeen ryhmään sen perusteella, mitä he ovat vastanneet asteikolla 0–10:

9–10: Yrityksesi lähettiläät! Nämä työntekijät ovat tyytyväisimpiä ja iloisimpia, ja he suosittelisivat yrityksessä työskentelyä epäilyksettä.

7–8: Neutraalit... Nämä työntekijät ovat luultavasti tyytyväisiä, mutta he eivät ehkä ole riittävän sitoutuneita tai halukkaita suosittelemaan työpaikkaa muille.

0–6: Kriitikot. Nämä työntekijät ovat vähiten tyytyväisiä, eivätkä suosittelisi yritystä muille.

eNPS:n laskemiseen käytetään seuraavaa yksinkertaista kaavaa:

eNPS = lähettiläiden osuus - kriitikkojen osuus

Jos 50 % on lähettiläitä ja 10 % kriitikkoja, eNPS on 40.

 
Mitkä ovat eNPS:n merkittävimmät edut?
Aloitetaan tärkeimmästä: eNPS on helppo!

eNPS on helppo toteuttaa ja ymmärtää. Siksi samanlaisen työntekijätutkimuksen toteuttaminen pitkällä aikavälillä on helpompaa, koska tutkimuksen aiheet eivät muutu eikä niitä lisätä.

Monen mielestä laajemmat ja monimutkaisemmat tutkimukset on vaikeampi toteuttaa (harvempi työntekijä vastaa). Lisäksi ne muuttuvat ajan mittaan, joten on vaikeampaa tehdä hyviä johtopäätöksiä ja ryhtyä oikeisiin toimenpiteisiin.
 

Liittyykö eNPS:ään haittapuolia?

eNPS on hyvin yksinkertainen työkalu palautteen saamiseen työntekijöiltä. Monien mielestä se on puutteellinen sitoutumisen mittaamiseen, sillä tähän tarvittaisiin perusteellisempaa työskentelyä.

Ensinnäkin menetelmä, johon eNPS perustuu (eli NPS), on heikko. Miten yksi kysymys voisi heijastaa koko totuutta?

Kun kysymys esitetään työntekijöille eikä asiakkaille, yritykselle ei ole yhtä paljon hyötyä yksittäisestä luvusta ilman selitystä siitä, miksi tai mikä toimii tai mitä voitaisiin parantaa.
 

Mikä on hyvä eNPS?

Teoriassa eNPS voi olla parhaimmillaan 100 ja huonoimmillaan -100. Monet ajattelevat, että tulos on hyvä, kunhan eNPS on positiivinen. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että yrityksen eNPS:n suhteellinen kehitys on tärkeintä: onko luku nousussa vai laskussa?

Tämän artikkelin mukaan yli nollan oleva eNPS on ok.
Seuraavaa jaottelua voidaan pitää lähtökohtana eNPS:n tason arviointiin.

  • Yli 50: Todella hyvä!
  • 10–30: Hyvä!
  • Alle -10? Ei hyväNew call-to-actionMuut asiaan liittyvät sanat tästä kategoriasta