Takaisin

Ravintoetu

Ravintoetu on kulukorvaus, jonka työnantaja maksaa työntekijälle. Ravintoedun tulee kattaa kulut, jotka aiheutuvat ruoasta (ravinnosta), kun työntekijä on työmatkalla työnantajan toimeksiannosta.

Yleisesti ottaen työnantaja ja työntekijä voivat vapaasti sopia työmatkoihin liittyvien ateria- ja majoituskulujen (päiväraha) korvaamisesta. Siitä on kuitenkin selkeät säännöt, mitä voidaan maksaa verovapaasti.

Ravintoetu – matkat ilman yöpymistä
Jos matkaan ei sisälly yöpymistä, ravintoetu voidaan käyttää verovapaasti veroviraston taksojen mukaisesti. Tämä edellyttää, että työmatkan kohde on yli 15 kilometrin päässä matkan lähtöpisteestä ja että matka kestää yli 6 tuntia. Edellytyksenä on myös, että työntekijälle aiheutuu matkan yhteydessä lisäkustannuksia aterioista. Työntekijöille, joiden työhön sisältyy tavanomaisesti matka- ja kuljetustehtäviä, ei normaalisti synny lisäkustannuksia aterioista työssä, joten he eivät ole oikeutettuja ravintoetuun. Tämä pätee esimerkiksi autonkuljettajiin, lentohenkilökuntaan, laivojen miehistöön ja vastaaviin.

Ravintoetu – yöpymisen sisältävät matkat
Yöpymisen sisältävillä matkoilla majoituspaikka (majoituksen tyyppi) ratkaisee sen, mitä voidaan maksaa muuna kuin vähennyskelpoisena ravintoetuna. Jotta yöpymisen katsottaisiin sisältyvän matkaan, työntekijän tulee viettää yli viisi tuntia yöstä kodin ulkopuolella. Tällaisissa tapauksissa yöksi katsotaan kello 22.00–6.00.

Vuorokauden laskeminen:

  • Vuorokausi kestää 24 tuntia matkan alkamisesta laskettuna.
  • Matkat, joiden kesto yltää yli kuuden tunnin verran seuraavan vuorokauden puolelle, oikeuttavat ravintoetuun koko vuorokaudelta samalla taksalla kuin edellinen vuorokausi.
  • Korvausta ei saa matkoista, joiden kesto yltää alle kuuden tunnin verran seuraavan vuorokauden puolelle.

Lue lisää matkoista ja aterioista.

 

Muut asiaan liittyvät sanat tästä kategoriasta