Takaisin

Tarveanalyysi

Tarveanalyysi on yleinen työkalu, jonka avulla yrityksen tarpeita voidaan kartoittaa. Tarveanalyysin tulee selkeyttää tavoite, toivottu sisältö ja sopivin työskentelymuoto.

Mikä on tarveanalyysi?

Tarveanalyysin avulla yritys voi verrata toteutuneita tuloksia mahdollisiin tuloksiin. Tarveanalyysilla kartoitetaan, mitkä tarpeet tulee tyydyttää halutun tuloksen aikaansaamiseksi. Tämä tehdään määrittämällä nyky- ja tavoitetilanteen väliset erot. Kun tarveanalyysi on suoritettu, laaditaan suunnitelma tavoitteen saavuttamiseksi.     

Tarveanalyysin avulla yritys voi verrata toteutuneita tuloksia mahdollisiin tuloksiin. Tarveanalyysilla kartoitetaan, mitkä tarpeet tulee tyydyttää halutun tuloksen aikaansaamiseksi. Tämä tehdään määrittämällä nyky- ja tavoitetilanteen väliset erot. Kun tarveanalyysi on suoritettu, laaditaan suunnitelma tavoitteen saavuttamiseksi.   

 

Esimerkki tarveanalyysista
Yritysten tarpeet vaihtelevat. Tarveanalyysin tuloksena voi esimerkiksi olla, että yritys toteaa tarpeen lisähenkilöstön palkkaamiselle tai muille muutoksille.

Esimerkkejä kysymyksistä, joita tarveanalyysissa voidaan asettaa:

Mitä haluatte saavuttaa/selvittää? 
Kyse on sen selvittämisestä, mitä johtajuusominaisuuksia, valmiuksia ja toimintatapoja pidetään tärkeinä, jotta toiminnassa voitaisiin edistyä.

Miksi nämä ominaisuudet ja valmiudet ovat tärkeitä?
Tässä yhteydessä tulee perustella, miksi ominaisuudet ja valmiudet ovat tärkeitä nykyisen toiminnan kannalta.

Millainen nykytilanne on / miten nykyisin toimitaan?
Tässä kohdassa kuvaillaan, miten organisaatio toimii nykyisin. Se on keino kartoittaa johtajien ominaisuuksia ja valmiuksia sekä sitä, miten he hoitavat roolinsa johtajana.

Muut asiaan liittyvät sanat tästä kategoriasta