Takaisin

Seurantakeskustelut

Seurantakeskusteluja ja vastaavia keskusteluja voidaan pitää eri muodoissa, mutta yleensä niitä käydään koeajalla ja kehityskeskustelujen jälkeen. Vastaavia keskusteluja voidaan käyttää myös sairauspoissaolojen tapauksessa, kun työnantaja ja työntekijä ovat velvollisia pitämään seurantakeskusteluja ja keskustelutapaamisia. Tarkoituksena on selvittää, miten työntekijä voi jatkaa työskentelyä huolimatta olosuhteista, jotka saattavat vaikuttaa työkykyyn. Sekä työnantajalla että työntekijällä on salassapitovelvollisuus.

Muut asiaan liittyvät sanat tästä kategoriasta