Takaisin

HR-prosessi

Mikä on HR-prosessi?

HR on lyhenne sanoista Human Resources, ja suomeksi puhutaan henkilöstöhallinnosta. HR-prosesseissa on kyse kaikista niistä menettelyistä, joihin yrityksen inhimilliset resurssit – eli työntekijät – liittyvät. 

Inhimillisillä resursseilla tarkoitetaan sitä, mitä työntekijä tuo organisaatioon. Kyseessä voi olla esimerkiksi työvoima, tieto ja/tai osaaminen ja näkemys. HR työskentelee näiden resurssien ja eri tarkoituksiin käytettävien prosessien eli HR-prosessien parissa. Tyypilliset HR-prosessit voivat liittyä esimerkiksi rekrytointiin ja työhönottoon, HSE-työhön, työympäristöön ja kompetenssien kehittämiseen.

HR-prosessi voi käsitellä esimerkiksi jotakin, joka liittyy uuden työntekijän palkkaamiseen. HR kartoittaa osaamistarpeita yrityksessä ja aloittaa uusia rekrytointiprosesseja. Tämä HR-prosessi voidaan tehdä eri tavoilla, ja joillakin yrityksillä on perusteellisempi lähestymistapa kuin toisilla. Monet yritykset teettävät soveltuville hakijoille persoonallisuus- ja logiikkatestit, ennen kuin valitsevat haastatteluun pääsevät hakijat. Ensimmäisen haastattelun jälkeen järjestetään tavallisesti toinen haastattelukierros, jossa HR-työntekijä on mukana ja käy testien tulokset läpi hakijoiden kanssa. Tätä kutsutaan rekrytointiprosessiksi, joka siis pitää sisällään useita prosesseja, joita puolestaan kutsutaan HR-prosesseiksi.

Mikä on HR-prosessien tarkoitus?

Jotta voimme täysin ymmärtää HR-prosessin käsitteen, on tiedettävä, mitä HR-työntekijät tekevät. Mutta olennaista on myös se, miksi he tekevät niin.

HR:n parissa työskentelevällä henkilöllä on usein pätevyys työntekijöiden johtamiseen ja kehittämiseen erilaisissa yrityksissä. HR-prosessit tarjoavat monia etuja sekä yritykselle että työntekijöille, jos ne suoritetaan täsmällisesti ja tehokkaasti. HR-prosesseissa on tärkeää pitää ohjat käsissä ja fokus työntekijöissä, ja ne tulee suorittaa yrityksen intressien ja tarpeiden mukaisesti. 

HR-prosessien tarkoitus on siis varmistaa, että yritys tarjoaa terveen työpaikan, jossa työntekijät viihtyvät ja voivat hoitaa tehtävänsä hyvissä työskentelyolosuhteissa. Lisäksi heillä tulee olla mahdollisuus kasvuun ja kehittymiseen. Hyvin hoidetut HR-prosessit parantavat usein pitkällä aikavälillä työntekijöiden motivaatiota ja viihtymistä. Tämä puolestaan tehostaa arvon tuottamista ja parantaa yrityksen tulosta. Ihanteellinen HR-prosessi on toisin sanoen sellainen, joka tuottaa etua niin työntekijöille kuin organisaatiollekin laajemmassa mittakaavassa.

Muut asiaan liittyvät sanat tästä kategoriasta