It is not difficult to get good onboarding if you have the right tools. We will show you how

En enkel måte å løse alle de praktiske oppgavene rundt onboarding, slik at du kan fokusere på det viktigste, at den nyansatte føler seg sett

Kanskje det er en floskel å diskutere hva god onboarding er. Men å gjøre det bra er fremdeles utfordrende, og konsekvensen av å gjøre det dårlig er akkurat like kostbar! Dersom man har et solid opplegg for onboarding vil innfasing av nye ansatte gå mye raskere. Den nyansatte kommer til å være klar til å bidra på et tidligere tidspunkt, og du som leder kommer til å ha bedre kapasitet til å se den nyansatte. Sett bort fra den opplagte økonomiske oppsiden i dette bildet er det hyggelig for en nyansatt om dens nærmeste leder har mulighet til å bruke en del tid med vedkommende de første dagene. Det skaper trygghet og gjør overgangen lettere for begge parter.

Faktisk så sier 69% av ansatte at det er mer sannsynlig å bli i et selskap i tre år, dersom de opplever en god onboarding. - Urbanbound


Hva er dårlig onboarding? 

Å møte opp på den nye arbeidsplassen og ikke føle seg velkommen er en ubehagelig opplevelse. Det er skummelt nok å bytte jobb i utgangspunktet. Ta for eksempel Philip, både han og historien er helt ekte. Philip (37) kunne fortelle om å møte opp på den nye arbeidsplassen på avtalt dato. Det var en fredag og han stilte opp som han hadde fått beskjed om. Reaksjonen til sjefen var “Åja, kommer du nå? Det er jo fredag i dag, kanskje det er bedre om du kommer tilbake på mandag så kan du starte da?” Philip måtte rett og slett snu i døra og gå hjem igjen. 

Ikke en god start. Da er det kanskje ikke så rart at mange oppgir dårlig onboarding som hovedgrunn til at de sluttet i jobben, selv mange år etterpå! -Forbes

 

Hva er en god onboarding verdt? 

Alle som har jobbet med rekruttering og onboarding vet at det ikke er enkelt, og at det koster penger. Litt avhengig av hva slags type rolle du skal fylle kan det koste fra 1,5 ganger årslønn og opp til 4 ganger årslønn (Valuegroup). Poenget er at det er svindyrt. Og hvis det stemmer som de sier, at over to av tre mener det mer sannsynlig å bli lenger så begynner regnestykket å peke tydelig på at det er viktig å prioritere onboarding. 

Som i alt annet i livet er gode rutiner veien til lykke! 

I innkjøringen av en nyansatt er det mye å huske på, derfor er det aller siste du trenger å tenke på i disse dagene å finne opp en god onboardingsprosess på nytt. Å legge opp et onboardingsløp trenger man bare å gjøre en gang. Det er mye som skal gjøres og derfor må man være konkret nok i stegene man lager til at listen faktisk er til hjelp. Fordelen med å ha et digitalt hjelpemiddel til dette, er at systemet ditt kan gjøre nesten hele jobben selv! Det kan for eksempel automatisk gi beskjed til rett person om å bestille ny telefon til rett tid, slik at telefonen er klar på pulten til den nyansatte, første arbeidsdag. 

Dette bidrar til en del forskjellige positive resultater. Det ene er at kandidaten får et veldig godt førsteinntrykk av den nye arbeidsgiveren sin og føler seg godt ivaretatt. Et annet perspektiv er byrden som lettes fra skuldrene til den som har ansvaret for innkjøring av nye ansettelser. Mindre mailer som må sendes for å følge opp alle deler av onboardingen, større grad av ro rundt oppstarten og å kunne stole på at alle oppgaver er løst. Alle arbeidskontrakter og taushetserklæringer er signert og du har full kontroll og oversikt over at oppgavene som inngår i denne typen prosesser faktisk er løst.

Related posts