Gå tilbake

Akkordlønn

Hvordan defineres akkordlønn?

Definisjonen på akkordlønn er arbeid som lønnes etter avtalt arbeid, som ikke er avhengig av tiden arbeidet utføres på.  


Hva er akkordlønn?

Akkordlønn er en prestasjonsavhengig lønn, og er avhengig av resultatet av arbeid som blir gjort etter avtale. Det vil si at du får betalt for det du yter eller produserer. Akkordlønn er lønn for akkordarbeid, og akkord betyr en avtale om et bestemt arbeid for en bestemt sum, uavhengig av tid. 

Lønn som blir avtalt for et bestemt arbeid er vanlig i bygg og anleggsbransjen, og for arbeid som har arbeidsmetoder som har et gjentagende arbeidsmønster. Akkordlønn kan øke produktiviteten i arbeidet siden lønnen ikke baserer seg på tiden det tar å utføre jobben. Akkordarbeid er regulert i tariffavtale.


Akkordlønn eksempel 

Akkordlønn er lønn du får per enhet som produseres. For eksempel per tekst som skrives, eller per maleri som males. Arbeidstaker får da betalt en fast pris for hver produsert enhet, eller handling som har blitt utført. 


Regler for akkordlønn 

Reglene for akkordlønn er at lønnen blir beregnet ut fra resultatet på arbeidet som blir gjort. Derfor har ansatte med akkordlønn en garantert minstelønn, og bruken av akkordlønn er gjerne fastsatt i en tariffavtale. 

 

New call-to-action