Gå tilbake

Endringsledelse

 

Hva er endringsledelse? 

Endringsledelse handler om å lede en virksomhet gjennom endring. Det vil si å planlegge, implementere og styre endringer i organisasjonen eller virksomheten på en effektiv og kontrollert måte. Det innebærer å utvikle og gjennomføre en plan for å håndtere overgangen fra dagens situasjon til en ønsket situasjon.

Hvorfor er endringsledelse viktig? 

Endringsledelse er en viktig del av virksomhetsstyring, og er nødvendig når organisasjoner ønsker å innføre nye teknologier, implementere nye arbeidsprosesser eller tilpasse seg endringer i markedet. For å holde følge med utviklingen, og ligge i forkant av konkurrentene, er det viktig å foreta kontrollerte endringsprosesser. 

For å lykkes med endring må du som leder ta eierskap, og kommunisere klart og tydelig hva målet med endringen er, og lytte til bekymringer dine medarbeidere måtte komme med. 

Endringsprosessen 

Endringsledelse omfatter ofte analyse av nåsituasjon, planlegging av endringen, kommunikasjon med berørte parter, opplæring, implementering, og evaluering av resultatene. Endring skjer ikke over natten og er en kontinuerlig prosess som krever struktur, tid og dedikasjon.

Les mer om medarbeidersamtale modulen


Andre relevante ord i denne kategorien