Gå tilbake

Fjernarbeid

 

Hva er fjernarbeid?

Fjernarbeid er arbeid som utføres utenfor den faste arbeidsplassen. Som for eksempel når du jobber hjemmefra, eller på en cafe. Fjernarbeid blir ofte kalt for hjemmekontor, og har blitt mulig på grunn av digitalisering av teknologien, arbeidsoppgaver og kommunikasjon. 

Fjernarbeid/ hjemmekontor kan være en effektiv måte å jobbe på, og kan bidra til å redusere kostnader og øke produktiviteten. Istedenfor at ansatte må ta egenmelding en dag, så kan de heller jobbe hjemmefra. Fjernarbeid er også en fordel for ansatte som bor langt unna arbeidsplassen. 

Fordeler med fjernarbeid

  • Bidrar til mer fleksibilitet og større frihet
  • Arbeidskraft og kompetanse fra andre steder enn der bedriften er lokalisiert
  • Sparer tid på reisevei og transportutgifter
  • Økt produktivitet 

Ulemper med fjernarbeid 

  • Mindre oppfølging og læring mellom kollegaer og leder
  • Ikke noe arbeidsmiljø
  • Fasiliteter hjemme er ikke tilpasset arbeidshverdagen 
  • Mindre samhold 

New call-to-action


Andre relevante ord i denne kategorien