Gå tilbake

Organisasjonsutvikling

Hva er organisasjonsutvikling?

Organisasjonsutvikling er en utvikling som gjøres i en organisasjon for å forbedre organisasjonen og dens prosesser til å fungere optimalt. Dette gjøres for å kartlegge og forbedre dagens situasjon, og finne gode og effektive tiltak for å forbedre prosessene på.

Dette fører med en endringsprosess og en omstilling for organisasjonens medarbeidere, arbeidsprosesser og kunder/brukere. Det er derfor viktig med en inkluderende ledelse som sørger for at alle parter blir inkludert i omstillingsprosessen.  

HR og organisasjonsutvikling

HR-avdelingen må hele tiden sørge for å være relevant for organisasjonen og understøtte organisasjonens behov. Med et HR-system vil utviklingen og endringsprosessene bli gjort mer effektivt. 

Organisasjonsutvikling eksempel

Et eksempel på organisasjonsutvikling er om et selskap skal digitalisere nye tjenester. Digitalisering handler i stor grad om organisasjonsutvikling da det legger til rette for forbedring og effektivisering. 

Hva organisasjonen trenger utvikling og forbedringer innen kommer an på utgangspunktet. Eksempler på hva organisasjonsutvikling kan være er; å tilegne seg ny kompetanse, å samarbeide bedre eller å endre adferd for å oppnå ønsket mål.  


Andre relevante ord i denne kategorien