Gå tilbake

Permittering


Hva er permittering?

Permittering er en ordning hvor arbeidstaker blir midlertidig satt på pause fra jobben på grunn av nedgang i arbeidsbehovet. I følge Hovedavtalen LO - NHO må permitteringen ha en saklig grunn, og basere seg på forhold i bedriften som gjør at arbeidsgiver ikke kan gi arbeid til arbeidstakeren. Det kan for eksempel være på grunn av manglende arbeid, økonomiske problemer eller andre årsaker. Permittering kan ikke begrunnes i forhold hos arbeidstakeren. 

Krav til permittering 

Permittering gis med 14 dagers varsel, og permitteringslønnsloven pålegger arbeidsgiveren en lønnsplikt i starten av en permittering. Denne perioden er på 15 dager, og etter det har arbeidstakeren tre ventedager før hen har rett på dagpenger fra NAV. Arbeidsgiver kan permittere ansatte i en periode på inntil 26 uker i løpet av en 18 måneders periode. Arbeidsgiver kan også betale en del av lønnen til permitterte ansatte. 

Hvem blir permittert først?

Når en bedrift avgjør hvem som skal permitteres først, følger de ofte ansiennitetsprinsippet, som vil si at den som ble ansatt sist, er først til å bli permittert. Men fravik kan skje på bakgrunn av bedriftens saklige behov. Bedrifter som ikke er bundet av Hovedavtalen LO - NHO  er ikke bundet av ansiennitetsprinsippet, men må likevel gjøre utvelgelse ut i fra saklig grunn.

 

New call-to-action

 


Andre relevante ord i denne kategorien