Gå tilbake

Varsling

 

Hva er varsling?

Varsling er en viktig prosess i HR-arbeidet. Varsling går ut på at ansatte på en arbeidsplass varsler til HR-avdelingen eller verneombudet, ved å gi informasjon om brudd på regler, etisk adferd, trakassering, diskriminering, sikkerhetsrisiko eller andre forhold. Hensikten er at varslingen skal bidra til å opprettholde et sunt og produktivt arbeidsmiljø, og gi ansatte en trygg og konfidensiell plattform der de kan rapportere bekymringsfulle forhold.

Hva er en varslingssak? 

Når en ansatt varsler om en situasjon, blir dette en varslingssak. Denne varslingssaken blir vanligvis fulgt opp med en grundig undersøkelse fra HR-avdelingen for å fastslå fakta, og adressere problemet. Det er viktig at varslingen behandles konfidensielt for å beskytte varslernes integritet.

Arbeidsvarsling er avgjørende for å skape et trygt og ansvarlig arbeidsmiljø, og bidrar til å forhindre problemer før de eskalerer til mer alvorlige situasjoner. Det gir også muligheten til å forbedre organisasjonens retningslinjer og prosedyrer for å hindre gjentakelse av lignende hendelser. Med riktig håndtering av arbeidsvarsling kan organisasjoner opprettholde et positivt omdømme og trivsel blant sine ansatte.

Varslingsrutiner 

Alle bedrifter med over fem ansatte skal ha skriftlige varslingsrutiner for intern varsling. Disse rutinene er et viktig grunnlag for ytringskulturen i bedriften, og skal utarbeides sammen med ansatte, tillitsvalgte og verneombud.  

EUs varslingsdirektiv 

I oktober 2019 innførte EU en ny lov om beskyttelse av personer som varsler om uregelmessigheter. Bedrifter som følger de nyeste reglene, er godt rustet til å håndtere varslingssaker på en korrekt og profesjonell måte. Dette gir rettigheter til varslere i både privat og offentlig virksomhet. 


Kilder: 


Andre relevante ord i denne kategorien