Gå tilbake

Hva er HR?

HR eller Human Resources, et fellesbegrep som dekker teori og praksis omkring ledelse av menneskelige ressurser.

New call-to-action


Andre relevante ord i denne kategorien