Gå tilbake

Seksuell Trakassering

 

Hva er seksuell trakassering?

Seksuell trakassering er uønsket atferd av seksuell karakter som oppleves som plagsom, krenkende eller skremmende for en annen person. 

Definisjonen på seksuell trakassering 

Arbeidstilsynet definerer seksuell trakassering som “uønsket seksuell oppmerksomhet som har til hensikt eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom. Seksuell trakassering kan være både fysisk, verbal og ikke-verbal.”

Sextrakassering er forbudt etter arbeidsmiljøloven §4-3. Og kan være straffbart etter straffeloven §297.

Seksuell trakassering på arbeidsplassen 

Seksuell trakassering kan skje i flere sammenhenger, som på arbeidsplassen, på skolen, offentlig, på nettet, på sosiale medier, e-post eller tekst- og bildemeldinger.

Seksuell trakassering kan skje utenfor arbeidstid og arbeidssted, for eksempel på julebord, arbeidsreiser og digitale arenaer som er i arbeidsgivers regi. Uønsket seksuell oppmerksomhet trenger ikke skje flere ganger, ett tilfelle er nok til at du skal si fra. 

Arbeidsgiver skal organisere, lede og tilrettelegge arbeidet slik at arbeidstakere ikke blir utsatt for seksuell trakassering. Arbeidsgiver har det overordnede ansvaret for at arbeidsmiljøet er trygt, og skal håndtere saker om det skulle oppstå. 

Eksempler på seksuell trakassering

Det kan være kommentarer om kropp/utseende, nærgående blikk, seksuelle bevegelser, deling av seksuelle bilder, blotting, klåing, berøring, til overgrep. 

Les mer om medarbeidersamtale modulen


Andre relevante ord i denne kategorien