Gå tilbake

Personopplysninger

Under GDPR er personopplysninger definert som all informasjon som enten er direkte eller indirekte identifiserbar med et individ. Dette inkluderer personnummer, plasseringsdata, elektroniske identifikatorer (slik som IP adresser), pseudonymdata og genetiske og biometriske data.

New call-to-action


Andre relevante ord i denne kategorien