Gå tilbake

HR Strategi

Hva er en HR-strategi? 

En HR strategi er en strategi som omhandler alle prosessene som har med menneskelige ressurser, altså de ansatte i en virksomhet. Strategisk HR er et samlebegrep på alle tiltak som ser helhetlig på samspillet mellom organisasjon og mennesket. 

Hvorfor skal man ha en HR-strategi? 

En HR strategi blir laget for å ta for seg endringer, utvikling og administrering av de ansatte og deres oppgaver og kompetanser. Det å ha en strategi rundt de menneskelige ressursene i virksomheten vil hjelpe å bygge opp talenter, skape god kultur og øke verdiskapningen i virksomheten. 

Det er viktig å ha en god HR-strategi for at virksomheten skal kunne jobbe sammen med fokus på samme mål. 

Hva inneholder en HR-strategi? 

Strategien inneholder vanligvis gjøremål relatert til personalavdelingen, kontrakter, lederutvikling, kompetanseutvikling og rekruttering. 

 

Innsikter CTA


Andre relevante ord i denne kategorien