Gå tilbake

Lojalitetsplikt i arbeidsforhold

Lojalitetsplikt i arbeidsforhold innebærer for det første at arbeidstaker plikter å avstå fra å utføre handlinger til skade for arbeidsgivers interesser. For det andre innebærer lojalitetsplikten at arbeidstaker plikter å utføre handlinger for å ivareta arbeidsgivers interesser.

New call-to-action


Andre relevante ord i denne kategorien